: : моја школа : :
Архиве

Protected by Copyscape

Отворени дани

Време  посете предметном наставнику

Наставник предмет   Преподневна смена   Поподневна смена
Ђорђевић Сунчица српски језик среда 2. час среда 2. час
Јелена Лепен српски језик понедељак 3. час понедељак 3. час
Гаврић Ивана српски језик четвртак 3. час четвртак 3. час
Апостоловић Горица енглески језик среда 6. час среда 6. час
Петровић Милена енглески језик четвртак 5. час четвртак 5. час
Ристић Драгана (Центар) енглески језик уторак 3. час уторак 3. час
Ристић Драгана (Д. Мала) енглески језик понедељак 13.00 – 13.45 понедељак 3. час
Митрић Марина ликовна култура петак 3. час петак 3. час
Ђачић Мила музичка култура среда 4. час среда 4. час
Апостоловић Данијела историја четвртак 5. час четвртак 5. час
 Љешњак Никола географија понедељак 4. час понедељак 4. час
Светозаревић Борислав географија понедељак 5. час понедељак 5. час
Ђорђевић Златана физика петак 4. час петак 4. час
Милошевић Горица математика среда 6. час среда 6. час
Соколов Сања математика уторак 4. час уторак 4. час
Мијајловић Милена математика уторак 3. час уторак 3. час
Весић Сандра биологија четвртак 3. час четвртак 3. час
Јелена Вукчевић биологија понедељак 4. час понедељак 4. час
Катарина Живановић хемија понедељак 3. час понедељак 3. час
Брашанчевић Ивана техничко образовање петак 4. час петак 4. час
Стојадиновић Зоран техничко образовање петак 4. час петак 4. час
Бојанић Александра физичко васпитање среда 3. час среда 3. час
Јерковић Милан физичко васпитање четвртак 5. час четвртак 5. час
Ступар  Ранка немачки језик среда 4. час среда 4. час
Гајачки Александра немачки језик уторак 7. час петак 3. час
Мајсторовић Мирјана веронаука I – IV понедељак 3. час понедељак 3. час
Мајсторовић Мирјана веронаука Доња Мала    
Петровић Душан веронаука  I – IV четвртак 3. час четвртак 3. час
Петровић Душан веронаука  V – VIII уторак 4. час уторак 4. час
Ана Матејић грађанско васпитање петак 2. час петак 2. час
Ивана Брашанчевић грађанско васпитање петак 4. час петак 4. час
Ђачић Мила хор и оркестар среда 4. час среда 4. час
Митрић Марина цртање, сликање и вај. петак 3. час петак 3. час
Катарина Живановић домаћинство среда 3. час среда 3. час
Бојанић Александра изабрани спорт среда 3. час среда 3. час
Јерковић Милан изабрани спорт четвртак 5. час четвртак 5. час

Време  посете разредном старешини

Наставник Одељење   Преподневна смена   Поподневна смена
Јашић Мирјана I-1 петак 3. час петак 3. час
Козлина Јелена  I-2 петак 4. час петак 4. час
Алавања Верица I-3  понедељак 4. час понедељак 2. час
Милан Сантрач II-1  среда 4. час  среда 4. час
Теофиловић Бојана II-2  среда 1. час  среда 1. час
Вагић Љубинка  II-3  четвртак 2. час  четвртак 2. час
Крантић Вера  III-1 уторак 4. час уторак 4. час
Апостоловић Гордана III-2  среда 2. час среда 2. час
Гајић Драган III-3  уторак 4. час  понедељак 2. час
Кузмановић Драган III-4  четвртак 3. час четвртак 3. час
Кнежевић Љиљана IV-1 четвртак 3. час   четвртак 3. час
Костадиновић Радица IV-2  петак 2. час петак 2. час
Вагић Слађана IV-3 понедељак 4. час  понедељак 4. час
Ступар Ранка IV-4  среда 6. час среда 6. час
Петровић Милена V-1  уторак 4. час  уторак 4. час
Швабић Јелена V-2 понедељак 4. час понедељак 4. час
Милошевић Горица V-3  четвртак 4. час  четвртак 4. час
Апостоловић Данијела VI-1  уторак 3. час  уторак 3. час
Петровиц Душан VI-2  понедељак 4. час понедељак 4. час
Митрић Марина VI-3 среда 6. час  среда 6. час
  VII-1  среда 3. час  среда 3. час
Љешнјак Никола VII-2  среда 4. час  среда 4. час
Вукчевић Јелена VII-3   среда 4. час  среда 4. час
Апостоловић Горица  VIII-1 понедељак 4. час   понедељак 4. час
Ђорђевић Сунчица VIII-2   среда 4. час среда 4. час
Соколов Сања VIII-3 понедељак 2.час  понедељак 2.час