Одељењске старешине I разреда

[wctable id=“4″ limit=“5″ filter=“`razredni_r`>=’I-1’AND`razredni_r`<=’I-4′“ nofilter=“1″]