Одељењске старешине VI разреда

[wctable id=“4″ limit=“5″ filter=“`razredni_r`>=’VI-1’AND`razredni_r`<=’VI-4′“ nofilter=“1″]