Архиве

Protected by Copyscape

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА

Наставничко веће

Одељењска већа

Стручна већа

 

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Одељењска већа 20182019

 

ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА

Стрчно веће 2017/2018 – Разредна настава

Стручно веће 2017/2018 – Историја, географија, веоронаука, грађанско

Стручно веће 2017/2018- Физике,математике и техничког и информатичког образовања

Стручно веће 2017/2018- Биологије, хемије и физичког васпитања

Стручно веће 2017-2018 – Српког језика, енглеског језика и немачког језика

 

ШКОЛСКА 2016/2017. ГОДИНА

СТРУЧНА ВЕЋА 2016/17  Разредна настава.

СТРУЧНА ВЕЋА 2016/17 ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ВЕРОНАУКА, ГРАЂАНСКО

СТРУЧНА ВЕЋА – 2016/17. ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ТиО

СТРУЧНА ВЕЋА – 2016/17. ЛИКОВНО, МУЗИЧКО

СТРУЧНА ВЕЋА – 2016/17. СРПСКИ, ЕНГЛЕСКИ И НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

СТРУЧНА ВЕЋА – 2016/17. БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА, ФИЗИЧКО