Архиве

Protected by Copyscape

Психолог

У жељи да подигнемо свест о значају здраве исхране за правилан раст и развој деце и да подстакнемо ученике да налазе рецепте здраве хране и примењују их у својој исхрани, почели смо са сакупљањем рецепата за нашу „Збирку рецепата здраве хране“. Надамо се да ће… Наставите са читањем

Насиље представља облик једанпут учињеног или поновљеног, вербалног или невербалног понашања, које има за последицу угрожавање здравља, развоја и достојанства деце. Наставите са читањем

Пројекат  “Професионална оријентација на преласку у средњу школу”

Како направити прави избор?      

Човек у просеку, проведе једну четвртину живота радећи и бавећи се својом професијом. Кинеска пословица каже “Благо ономе ко ради оно што воли, цео живот проведе… Наставите са читањем

Правилан избор занимања је важан  јер омогућава да се остваре сви радни потенцијали човека, да се задовоље потребе и жеље, да човек пронађе себе. Деца у периоду завршетка основне школе још увек нису довољно зрела да самостално донесу овако важну одлуку, која ће им одредити чиме ће се бавити у животу. Наставите са читањем

Значајан фактор у социоемоционалном и когнитивном развоју појединца је квалитет интерперсоналних односа који се успостављају између детета и особа из његовог окружења, а највећи утицај на развој и сазревање детета имају вршњаци. Наставите са читањем

Прелазак на предметну наставу

Прелазак ученика у пети разред представља извесну прекретницу у њиховом даљем васпитању и образовању. Промена се састоји у другачијој организацији рада. Наставите са читањем

•          Покушај да додеш на испит у доброј физичкој кондицији . Квалификациони испити трају два сата – корисно је «наспавати се» колико је то могуће, доћи свеж, одморан и сит. Наставите са читањем

Животне или социјалне вештине су способности прилагођавања и позитивног понашања које омогућaвају особама да се успешно носе са захтевима и изазовима које пред њих поставља живот свакога дана. Наставите са читањем

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године (1. септембар) има најмање шест и по, а највише седам и по година. Ове године то су деца рођена од 1. марта 2005. до 1. марта 2006. године. Наставите са читањем

Радне навике ученика формирају се и развијају заједничким настојањем наставника и родитеља. Они представљају везу између школе и живота, јер ученик не стиче способност учења само зато да би постигао успех у школи, него да би се стеченим способностима и знањем користио у животу. И… Наставите са читањем

Повод за увођење инклузивног образовања

Инклузивно образовање је систем образовања у коме се сви ученици с посебним образовним потребама уписују у редовну наставу и обезбеђује им се подршка и школовање засновано на њиховим могућностима и потребама. Наставите са читањем

Одабир и упис средње школе је заиста велика и значајна одлука! За многе је  то и одабир будућег занимања. Зато је важно направити добар избор. Одлука о томе коју средњу школу уписати није нешто преко чега треба олако прећи, али ни нешто због чега ђаци треба да паниче. Наставите са читањем