УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПРЕПОРОД

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПРЕПОРОД
11306 Гроцка, Ул. Моше Пијаде бр. 1А

 

Поштовани,

 

Обавештавамо Вас, поводом Вашег обраћања бр. 574 од 04.09.2023. године, да је дана 22.08.2023. године у општини Гроцка одржан састанак којем су присуствовали представници локалне самоуправе, члан већа задужен за школе г-дин Александар Рајковић и директори школа општине Гроцка. На састанку је разматран превоз свих ученика на територији општине Гроцка. Констатовано је да ће општина финансирати превоз ученика за наредну школску годину. У вези превоза за нашу школу договорено је да два школска аутобуса возе на истој релацији као и претходних година, а трећи аутобус који превози ученике из Касаповца и насеља Драгослав Станковић да не иде преко необезбеђеног пружног прелаза, већ да се ученици превозе из правца крагујевачког пута.

Како је безбедност деце на првом месту, састанак је благовремено одржан да би се превентивно деловало и спречили нежељени догађаји.

 

 

С` поштовањем,

                                                                                                                   Директор

                                                                                                          Добрица Синђелић