ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „ПАН ТЕАТАР“ У БЕОГРАДУ

Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 29.11.2018. год. позориште  „Пан Театар“ у Београду. Гледали су представу „Београдска мумија“ – драматизацију истоимене књиге, у комичном представљању појединих догађаја с озбиљним и пажљивим освртом на осећања деце родитеља пред разводом, и лепом крају о успеху и помирњу. Визуелни, посебно аудитивни ефекти, који су се ученицима веома допали, дочарали су путовање кроз време.

Посета позоришту планирана је Школским програмом и Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање критичког става према естетским вредностима, развијање маште и креативности, итд. Уз одговарајући текст представе и одличну глумачку екипу овог позоришта ученицима се представа изузетно допала.

 

 

 

Skip to content