Упис у први разред шк. 2023/24. године

 

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе за школску 2023/24. годину обавити у периоду од 01.04.2023. до 31.05.2023. године, а педагог или психолог ће извршити тестирање ученика у заказаном термину применом стандарних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

         Према члану 18. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18, 6/20 и 129/21)  у први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

         У први разред основне школе у школској 2023/24. години уписују се деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године.

         Деца рођена у периоду од 01.03.2016. године до 31.08.2017. године могу се уписати у први разред након провере спремности за полазак у школу коју врши школски психолог, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.

         Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.

         Деца са тешкоћама у развоју се такође уписују у први разред уз мишљење Интерресорне комисије о додатној подршци у образовању. 

          Родитељи/други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем на ПорталуеУправа (https://euprava.gov.rs) да закажу термин за упис и тестирање детета покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета.  Међутим, уколико родитељ нема могућности да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице ће у име родитеља термин за тестирање детета да закаже кроз апликацију, што је битно да се уради како би родитељи који заказивање раде електронским путем имали увид у ажурну понуду слободних термина за тестирање.

          Да би извршили упис потребно је да:

-будете регистровани корисник односно имате креиран налог на Порталу за електронску идентификацију eid.gov.rs

-покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге-Образовање-еЗаказивање термина)

          Приликом уписа није потребно да прилажете документа већ их школа прибавља по службеној дужности и то:

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о пребивалишту

-уверење о похађању припремног предшколског програма(предшколске установе уверење издају касније у мају и јуну месецу)

-потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверењеРодитељи треба да закажу прегледе у домовима здравља, који су потребни за добијање лекарског уверења. Преглед се обавља код педијатра, који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета, и на основу тога издаје потврду која је неопходна за упис детета у основну школу. Систематски преглед деце пред упис у основну школу се састоји од прегледа оториноларинголога, офталмолога, лекара физијатра, логопеда, стоматолога, лабораторијске анализе крви и урина, провера вакциналног статуса и вакцинације. За све ове прегледе упуте издаје педијатар код којег се прво одлази, и долази након свих урађених прегледакако би дете добило вакцину и потврду о обављеном лекарском прегледу.

         Уколико сте преглед обавили код приватног лекара потребно је да лекарско уверење лично доставите школи.

         Важно је нагласити да у нашој школи ученици имају имогућност коришћења продуженог боравка

Напомена: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана разервишете нови термин за упис и тестирање детета у основној школи електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.