: : моја школа : :
Архиве

Protected by Copyscape

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

– З. Б. Гаврић, М. Ковачевић, Буквар, Klett

– Р. Жежељ Ралић, Читанка, Klett

– Р. Жежељ Ралић, Б. Матијевић, Наставни листови, Klett

МАТЕМАТИКА

– Б. Поповић, Н. Вуловић, П. Анокић, М. Кандић, Математика 1, Klett

– Б. Поповић, Н. Вуловић, П. Анокић, М. Кандић, Радна свеска 1. и 2. део, Klett

СВЕТ ОКО НАС

– И. Голубовић Илић, А. Јаковљевић, О. Цекић Јовановић, Свет око нас 1, Klett

– И. Голубовић Илић, А. Јаковљевић, О. Цекић Јовановић, Радна свеска, Klett                                                                                   

МУЗИЧКА КУЛТУРА

– Г. Грујић, М. Соколовић Игњачевић, Музичка култура 1, Klett

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

– S. Lannuzzi, „Family and Friends Foundation Class Book“, Нови Логос

– S. Lannuzzi, „Family and Friends Foundation Workbook“, Нови Логос


ДРУГИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

– Р. Жежељ Ралић, Читанка „Царство речи“, Klett  

– Р. Жежељ Ралић, Уџбеник за читање латинице „Слово до слова, Klett  

– Р. Жежељ Ралић, „О језику 2“, Klett

– Р. Жежељ Ралић, Б. Матијевић, Наставни листови, Klett

МАТЕМАТИКА

– Б. Поповић, Н. Вуловић, П. Анокић, М. Кандић, Математика 2, Klett

– Б. Поповић, Н. Вуловић, П. Анокић, М. Кандић, Радна свеска 1. и 2. део, Klett

– Р. Жежељ Ралић, Б. Матијевић, Наставни листови, Klett

СВЕТ ОКО НАС

– Б. Животић, Свет око нас 2, Klett

– Б. Животић, Радна свеска, Klett

МУЗИЧКА КУЛТУРА

– Г. Стојановић, З. Васиљевић, Музичка култура 2 + CD, Завод за уџбенике

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

– N. Simmons, „Family and Friends Starter Class Book, Нови Логос

– N. Simmons, „Family and Friends Starter Workbook, Нови Логос


 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

– Р. Жежељ Ралић, Читанка „Река речи“, Klett    

– Р. Жежељ Ралић, „О језику 3“, Klett

– Р. Жежељ Ралић, Б. Матијевић, Наставни листови, Klett

 

        

  МАТЕМАТИКА

 – Б. Поповић, Н. Вуловић, П. Анокић, М. Кандић, Математика 3, Klett

 – Б. Поповић, Н. Вуловић, П. Анокић, М. Кандић, Радна свеска 1. и 2. део, Klett

  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

– Г. Стојановић,  Mузичка култура 3 + CD, Завод за уџбенике

  ПРИРОДА И ДРУШТВО

– Р. Жежељ Ралић, Природа и друштво, Klett  

– Р. Жежељ Ралић, Радна свеска, Klett  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

– N. Simmons, „Family and Friends 1 Class Book, Нови Логос

– N. Simmons, „Family and Friends 1 Workbook, Нови Логос

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

– В. Матановић, Б. Станец, В. Ђорђевић, Чувари природе 3, Завод за уџбенике


 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

– Р. Жежељ Ралић, Читанка „Речи чаробнице“, Klett    

– Р. Жежељ Ралић, „О језику 4“, Klett

 – Р. Жежељ Ралић, Б. Матијевић, Наставни листови, Klett

  МАТЕМАТИКА

– Б. Поповић, Н. Вуловић, М. Јовановић, А. Николић, Математика 4, Klett

– Б. Поповић, Н. Вуловић, М. Јовановић, А. Николић, Радна свеска, Klett

 – Р. Жежељ Ралић, Б. Матијевић, Наставни листови, Klett

  МУЗИЧКА КУЛТУРА

 – Г. Стојановић, Mузичка култура 4 + CD, Завод за уџбенике

  ПРИРОДА И ДРУШТВО  

– В. Ковачевић, Б. Бечановић, Природа и друштво, Klett

– В. Ковачевић, Б. Бечановић, Радна свеска, Klett

– Д. Миловановић, З. Б. Гаврић, Наставни листови, Klett  

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 – N. Simmons, „Family and Friends 2 Class Book, Нови Логос

 – N. Simmons, „Family and Friends 2 Workbook, Нови Логос

  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 – В. Матановић, Б. Станец, В. Ђорђевић, Чувари природе 4 + CD, Завод за     уџбенике


 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

– Н. Станковић-Шошо, Читанка „Чаролија речи“, Klett

– В. Ломпар, Граматика, Klett

– Н. Станковић-Шошо, В. Ломпар, Радна свеска, Klett

– В. Ломпар, С. Јовановић, Наставни листови, Klett

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

– B. Wetz, D. Pye, English Plus 1 Student’s book, Нови Логос

J. Hardy-Gould, English Plus 1 Workbook, Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 – С. Филиповић, Уџбеник, Klett

МУЗИЧКА КУЛТУРА

– А. Станковић, Уџбеник + CD, Klett

ИСТОРИЈА

– Б. Бечановић, Уџбеник, Klett

– Историјски атлас V – VIII, INTERSISTEM

ГЕОГРАФИЈА

– В. Ковачевић, С. Топаловић, Уџбеник, Klett

– Географски атлас V – VIII, INTERSISTEM

МАТЕМАТИКА

– Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Уџбеник, Klett

– Б. Поповић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Збирка задатака, Klett

БИОЛОГИЈА

– В. Ранђеловић, Уџбеник, Klett

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

– Н. Стаменовић, А. Вучићевић, Уџбеник, Klett

– Н. Стаменовић, А. Вучићевић, Материјали за конструкторско моделовање, Klett

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

– И. Врачарић, А.Бабић, Ц. Шмит, И. Ф. – Чогоревић, HUURA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1 + CD, уџбеник, Завод за уџбенике

– И. Врачарић, А.Бабић, Ц. Шмит, И. Фајфер – Чогоревић, HUURA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1, радна свеска, Завод за уџбенике


 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

– Н. Станковић-Шошо, Читанка „Маштарија речи“, Klett

 – В. Ломпар, Граматика, Klett

 – В. Ломпар, Радна свеска уз граматику, Klett

 – Н. Станковић Шошо, Радна свеска уз читанку, Klett

           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

– B. Wetz, J. Styring, N. Tims, English Plus 2 Student’s book, Нови Логос

J. Hardy-Gould, K. Mellersh, English Plus 2 Workbook, Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

– С. Филиповић, Уџбеник, Klett

МУЗИЧКА КУЛТУРА

– А. Станковић, Уџбеник + CD, Klett

ИСТОРИЈА

– Б. Бечановић, Ђ. Бубало, Уџбеник, Klett

ГЕОГРАФИЈА

– В. Ковачевић, С. Топаловић, Уџбеник, Klett

ФИЗИКА

– М. Радојевић, Уџбеник, Klett

– М. Радојевић, Збирка задатака, Klett

МАТЕМАТИКА

– Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Уџбеник, Klett

– Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Збирка задатака, Klett

БИОЛОГИЈА

– Љ. Станисављевић, Ј. Станисављевић, Уџбеник, Klett

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

– Н. Стаменовић, А. Вучићевић, Уџбеник, Klett

– Н. Стаменовић, А. Вучићевић, Материјали за конструкторско моделовање, Klett

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

– И. Врачарић, А. Бабић, Ц. Шмит, И. Ф. – Чогоревић, HUURA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2 + CD, уџбеник, Завод за уџбенике

– И. Врачарић, А.Бабић, Ц. Шмит, И. Фајфер – Чогоревић, HUURA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2, радна свеска, Завод за уџбенике

 


 

СЕДМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

– Н. Станковић-Шошо, Читанка „Ризница речи“, Klett

– В. Ломпар, Граматика, Klett

– Н. Станковић-Шошо, В. Ломпар, Радна свеска, Klett

           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

– B. Wetz, D. Pye, English Plus 3 Student’s book, Нови Логос

J. Hardy-Gould, English Plus 3 Workbook, Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

– С. Филиповић, Уџбеник, Klett

МУЗИЧКА КУЛТУРА

– А. Станковић, Уџбеник + CD, Klett

ИСТОРИЈА

– Б. Бечановић, Ј. Јеврић, З. Петровић, Уџбеник, Klett

ГЕОГРАФИЈА

– В. Ковачевић, С. Топаловић, Уџбеник, Klett

ФИЗИКА

– М. Радојевић, Уџбеник, Klett

– М. Радојевић, М. Николов, Збирка задатака, Klett

МАТЕМАТИКА

– Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Уџбеник, Klett

– С. Милојевић, Н. Вуловић, Збирка задатака, Klett

БИОЛОГИЈА

– С. Здравковић, Уџбеник, Klett

ХЕМИЈА

– И. Вуковић, А. Влајић, Уџбеник, Klett

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

– Н. Стаменовић, А. Вучићевић, Уџбеник, Klett

– Н. Стаменовић, А. Вучићевић, Mтеријали за конструкторско моделовање, Klett

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

– И. Врачарић, А. Бабић, Ц. Шмит, И. Фајфер – Чогоревић, HUURA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 + CD, уџбеник, Завод за уџбенике

– И. Врачарић, А.Бабић, Ц. Шмит, И. Фајфер – Чогоревић, HUURA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3, радна свеска, Завод за уџбенике

           


 

 

ОСМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

– З. Несторовић З.Грушановић, Читанка „Речи мудрости“, Klett

– В. Ломпар, Граматика, Klett

– В. Ломпар, З. Несторовић, З.Грушановић, Радна свеска, Klett

           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

– B. Wetz, D. Pye, English Plus 4 Student’s book, Нови Логос

J. Hardy-Gould, J. Styring, English Plus 4 Workbook, Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

– С. Филиповић, Уџбеник, Klett

МУЗИЧКА КУЛТУРА

– А. Станковић, Уџбеник + CD, Klett

ИСТОРИЈА

– П. М. Вајагић, Н. Стошић, Уџбеник, Klett

ГЕОГРАФИЈА

– В. Ковачевић, С. Топаловић, Уџбеник, Klett

ФИЗИКА

– М. Радојевић, Уџбеник, Klett

– М. Радојевић, М. Николов, Збирка задатака, Klett

МАТЕМАТИКА

– Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Уџбеник, Klett

– Б. Поповић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Збирка задатака, Klett

БИОЛОГИЈА

– В. Ранђеловић, Уџбеник, Klett

ХЕМИЈА

– Д. Раденковић, М. Раденковић, Уџбеник, Klett

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

– Н. Стаменовић, А. Вучићевић, Уџбеник, Klett

– Н. Стаменовић, А. Вучићевић, Ђ. Пађан, Материјали за конструкторско моделовање, Klett

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

– И. Врачарић, А. Бабић, Ц. Шмит, И. Фајфер – Чогоревић, HURRA WIR LERNEN DEUTSCH 4 + CD, уџбеник, Завод за уџбенике

– И. Врачарић, А.Бабић, Ц. Шмит, И. Фајфер – Чогоревић, HURRA WIR LERNEN DEUTSCH 4, радна свеска, Завод за уџбенике