Еразмус+

Еразмус + пројекат „Живи здраво, храни се здраво“

 

Пројекат „Живи здраво, храни се здраво“ у оквиру Еразмус+ програма одобрен је у првом позивном року за 2021. годину односно 15. 12. 2021. године. Укупан период трајања пројекта је 18 месеци односно до 1. јуна 2023. године.

Мобилност ученика и наставника реализована је у сарадњи са Основном школом „Тонета Чуфарја“ у Марибору, Словенија у периоду од 16 – 20. јануара 2023. године.

Едукација о активном животу и правилној исхрани у раном периоду омогућава ученицима да на време схвате концепте здравог живота. Желимо да код ученика наше школе унапредимо навике у исхрани подизањем свести о значају здраве исхране за целокупан живот и да кроз наставни процес стичу применљива знања о здравим стиловима живота

Желимо да стечена знања ученици примене и пренесу својим другарима у школи, али и деци и одраслима у свом окружењу. На овај начин желимо и да ученицима представимо значај концепта целоживотног учења у смислу личног напретка и образовања доприносећи одрживом личном развоју и развоју заједнице.
Иако школа тренутно не располаже капацитетима за припрему хране, кроз принцип целоживотног учења и кроз обуке и наставника и ученика, желимо да пратимо европске стандарде и кампање које се у целом свету спроводе у циљу унапређења прехране деце.

Очекујемо да стеченим знањима путем мобилности, код ученика наше школе подигнемо свест о значају здраве исхране за свеукупно здравље – ментално, физичко и здравље планете и да се код наших ученика навике у исхрани унапреде.

Одговорно лице и носилац свих активности је директор школе Добрица Синђелић.

 

Еразмус+ пројекат
„Живи здраво, храни се здраво“

Едукација о активном животу и правилној исхрани кроз реализацију активности које се односе на здраву исхрану, здраве стилове живота и екологију.

Желимо да код ученика наше школе унапредимо навике у исхрани подизањем свести о значају здраве исхране за целокупан живот и свеукупно здравље – ментално, физичко, али и здравље планете.

 

 

Кроз активности пројекта промовише се и значај концепта целоживотног учења у смислу личног напретка и образовања, доприносећи одрживом личном развоју и развоју заједнице.

 

 

 

 

Кувар_Еразмус+