Стручна већа

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

СТРУЧНА ВЕЋА

 

Чланови Стручног разредног већа:

Љиљана Кнежевић, професор разредне наставе- руководилац стручног већа за разредну наставу

Гордана Апостоловић, наставник разредне наставе

Драгана Гајић, наставник разредне наставе, руководилац разредног већа за трећи разред

Ана Синђелић, наставник разредне наставе

Радица Костадиновић, наставник разредне наставе

Милена Јанковић, наставник разредне наставе

Слађана Вагић, наставник разредне наставе, руководилац разредног већа за четврти разред

Мирјана Јашић, наставник разредне наставе

Јелена Козлина, наставник разредне наставе

Верица Алавања, наставник разредне наставе, руководилац разредног већа за први разред

Милан Сантрач, наставник разредне наставе

Бојана Теофиловић, наставник разредне наставе

Љубинка Вагић, наставник разредне наставе, руководилац разредног већа за други разред

Драгана Ристић, наставник енглеског језика

Милена Петровић, наставник  енглеског језика

Душан Петровић, вероучитељ

Марко Младеновић, вероучитељ

Ана Матејић, педагог

Мирјана Терзић, психолог

Драгана Младеновић, логопед

Снежана Теофиловић,  библиотекар

Сузана Рајић, професор разредне наставе у продуженом боравку

 

Чланови Стручног већа ликовне и музичке културе:

Руководилац Стручног већа – Мила Ђачић наставник музичке културе

Члан Стручног већа – Марина Митрић наставник ликовне културе

 

Чланови Стручног већа српског језика и књижевности  и страних језика:

Александра Гајачки, координатор

 1. Слађана Вагић, наставник српског језика
 2. Сунчицa Ђoрђевић, наставник српског језика
 3. Марија Старчевић,наставниик српског језика
 4. Горица Апостоловић, Милена Петровић, Драгана Ристић, наставници енглеског језика
 5. Ранка Ступари Александра Гајачки, наставници немачког језика.

 

Руководилац Стручног већа  Mатематике, Физике , Tехничког и информатичког образовања,Технике и технологије и Информатике и рачунарства  :

Ивана Михајловић, наставник технике и технологије

Чланови Стручног већа:

 1. Сања Соколов, наставник математике
 2. Горица Милошевић, наставник математике
 3. Јелена Швабић, наставник математике и информатике и рачунарства
 4. Златана Ђорђевић, наставник физике и технике и технологије
 5. Ивана Брашанчевић , наставник Технике и технологије
 6. Снежа Шкипина, наставник Технике и технологије

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА БИОЛОГИЈУ, ХЕМИЈУ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Руководилац стручног већа:ЈеленаВукчевић (наставникбиологије)

ЧлановиСтручногвећа:

1.Јелена Вукчевић(наставник биологије)

 1. Јелена Милосављевић (наставник биологије)

3.Милица Максимовић(наставник хемије)

4.Александра Бојанић(наставник физичког и здравственог васпитања)

5.Милан Јерковић(наставник физичког и здравственог васпитања)

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ИСТОРИЈЕ,  ГЕОГРАФИЈЕ, ВЕРОНАУКЕ  И ГРАЂАНСКОГ  ВАСПИТАЊА

 

 1. Данијела Апостоловић, наставник историје
 2. Драгана Митрић, наставник географије, руководилац
 3. Душан Петровић,наставник веронауке ,
 4. Томислав Теофиловић,наставник веронауке