Полазак у први разред из угла логопеда

 

Полазак у први разред је значајан догађај за целу породицу, како за ђака првака, тако и за његове родитеље. То је велики корак на путу ка зрелости сваког детета и разумљиво је да  родитељи постављају питања шта би све дете требало да зна приликом поласка у школу. Свако дете је посебно на свој начин са свим својим врлинама и посебностима. Свако дете има свој темпо у сазревању и стицању нових вештина. Зато би увек требало истицати индивидуалан приступ сваком ученику према потенцијалима и могућностима које дете показује.

У говорно – језичком развоју дете пролази кроз одређене фазе и зато можемо говорити о развојним нормама на основу којих уочавамо одређена одступања у развоју детета уколико се јаве.

Говор и језик служе као основа за стицање вештина читања и писања. У периоду од 5. до 7. године дете богати речник, показује интересовање за непознате речи. Пред полазак у први разред дететов активни речник садржи између 2500 до 3000 речи. Опсег речи у реченици у просеку износи 5 до 6 речи. Говор је потпуно граматичан, дете артикулише правилно све гласове и говори коректно и јасно. У стању је да преприча кратку причу након што је чује, као и да запамти краће песмице. Може на основу сличица да исприча једноставну причу, тако да  прича има логичан след. Дете не мора знати да чита и пише, али би требало да зна који је први глас у некој речи, који глас је после, а који на крају речи (анализа гласова у речима). Такође би требало да зна коју је реч чуло, ако изговарате слово по слово (синтеза гласова у речи). Веома је важно обратити пажњу и на  развој графомоторике. Важно је да једна рука буде водећа, да правилно држи оловку ( између три прста- палац, кажипрст и средњи прст) и координише покретима руке како би повлачило одређене криве и праве линије, што представља основу за писање слова. Наиме важно је да дете буде графомоторички спремно, односно да уме да прецрта задате облике, да има правилан след цртања задатих линија и има развијену свест о смеру писања горе-доле, лево-десно. У овом узрасту малишани би требало да знају одговоре на нека општа питања: Шта би урадио када пада киша? Која  годишња доба знаш? Који су радни , а који нерадни дани у недељи? Који је данас дан, који је био јуче, а који ће бити сутра? Дете од 6-7 година требало би да зна да броји до 20, да препознаје симболе бројева и да зна да их повеже са количином. Требало би да зна да поређа објекте по величини и да их упоређује у односу веће-мање. Такође, важно је да дете адекватно уочава број елемената у скупу, уочава сличности и разлике као и узрочно последичне везе. У овом узрасту дете би требало да има развијену пажњу, што подразумева да је у стању да седи мирно, може да запамти бар три налога која чује, да се концентрише на задатак и да успева да одржи концентрацију извесно време (око 15-20 минута). Пажња код ђака варира и не може се очекивати да за један предмет буде заинтересован цео час. Пажња је нешто што се развија, вежба, тренира и у томе велику улогу имају предшколске установе. Поред свега наведеног не смемо заборавити и социјалне вештине детета односно способности да комуницира са вршњацима, да се дружи, да је спремно да се суочи са ауторитетом, да уважава социјални миље. Пожељно је да полазак у школу не буде први пут када се дете суочава са одраслим који од њега очекују пажњу, рад, дисциплину и труд.

Полазак у први разред је једна од највећих промена у животу сваког детета и зато им је и те како важна ваша  подршка, разумевање и огромно стрпљење. Не заборавите да се играте са својим дететом, јер се кроз игру и дружење највише учи. Будите присутни док проводите време заједно, подстичите њихову радозналост и будите им предан слушалац.

 

Добро нам дошли ђаци прваци!

 

Skip to content