Архиве

Protected by Copyscape

Време реализациje Садржај Задужени наставници за припрему и реализацију активности
Током године Праћење учешћа наших ученика у оквиру  активности и манифестација  на нивоу локалне заједнице и шире друштвене средине Директор и цео колектив
Учешће у организацији и учествовање у реализацији активности организације „Пријатељи деце општине Гроцка“ Директор и цео колектив
Организација такмичења, активности и излета у оквиру Планинарске секције Директор и професори физичког васпитања; координатор Александра Бојанић;
Уређење школских просторија и дворишта Директор,педагог, психолог, библиотекар, одељењске старешине и цео колектив
Посете позоришту, биоскопу, музејима…., хуманитарне акције
 
Директор,
наставници разредне наставе и одељењске старешине
Посете Храму Светих Апостола Петра и Павла у Врчину Вероучитељи и ученици 1 – 8. разреда
Реализација радионица у оквиру програма „Школа без насиља“ Директор и цео колектив; координатор Михајло Антић – школски педагог
Програм професионалне оријентације на преласку у средњу школу Директор, одељењске старешине седмог и осмог разреда;Координатор тима Мирјана Терзић – школски психолог
Заједнички родитељски састанци на нивоу сваког  разреда Директор, одељењске старешине, стручни сарадници;
Пријем будућих првака,упознавање са школом Директор, одељењске старешине  IV разреда, стручни сарадници;
Студијска путовања колектива школе Директор, чланови  колектива
12. јануар 2017. до   1. октобар 2018. Припреме за реализацију, реализација и евалуација пројекта „Implementation of ICT tools and innovative teaching skills at school“  број  2017 – 1 – RS01 – КА101 – 000098,  а у оквиру програма  Фондације Темпус

Директор и чланови тима

Током године

јун 2017. до септембар 2018.

 Припреме за реализацију, реализација и евалуација пројекта „ Превенција ризичних понашања код деце кроз спорт и едукацију“  Директор, наст.физичког васпитања Милан Јерковић и Александра Бојанић, координатор Ана Матејић – члан школског тима за заштиту ученика  од насиља, злостављања и занемаривања.

Током године

септембар – октобар

 Међународна сарадња са школама у Марибору и Зворнику,  путовање ученика и чланова колектива  Директор, чланови организационог тима и чланови колектива који учествују у реализацији;

Током године

 Реализација програма „ Основи безбедности деце“   Директор, одељењске старешине,стручни сарадници,  МУП

Септембар/октобар

 Реализација пилот истраживања „Самовредновање електронске зрелости установа- Селфи“  Директор, стручни сарадници,
наставници предметне и разредне наставе, одељењске старешине 
Септембар Свечаност поводом пријема нове генерације првака Директор,
наставници разредне наставе, психолог, библиотекар и руководиоци драмско рецитаторских секција
Припрема и реализација иницијалних тестирања ученика Директор, стручни сарадници,
наставници разредне наставе, одељењске старешине, предметни наставници  и  школски библиотекар
Предавање о безбедности у саобраћају за ученике првог разреда Сарадња са МУП-ом и локалном ПУ
Ђаци прваци у библиотеци Наставници разредне наставе првог разреда и школски библиотекар
Октобар Центар за промоцију науке Директор, наставници биологије,  физике и хемије
Реализација манифестација, програма и активности током Дечије недеље Директор, наставници разредне наставе и наставници предметне наставе и школски библиотекар
   
Драмска радионица, представа Директор, руководиоци драмске радионице и школски библиотекар
Дан ослобођења Врчина 14. октобар Директор, секретар и наставници
 
Посета Планетаријуму и ЗОО врту Директор, наставници географије и биологије
Радост Европе
Дечија недеља
Директор,
наставници разредне наставе, одељењске старешине, предметни наставници  и  школски библиотекар
Јесењи школски крос Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине  и наставници физичког васпитања
Посета „Сајму књига“ Директор, наставници српског језика и школски библиотекар
Октобар –   мај Екскурзије, излети, зимовања и летовања  (I – VIII разред) Директор, наставници разредне наставе,  наставници предметне наставе, одељењске старешине и школски библиотекар
Настава у природи (I – IV разред) Директор,
наставници разредне наставе и школски библиотекар
Октобар и мај „Недеља школског спорта“ Директор, наст.разредне наставе, одељењске старешине  и наст. физичког в.
Новембар Свечаност поводом обележавања Дана просветних радника Директор,
руководиоци драмско – рецитаторских секција, наставник музичке културе и  школски библиотекар
Припреме за реализацију и реализација пројекта „Implementation of ICT tools and innovative teaching skills at school“  број  2017 – 1 – RS01 – КА101 – 000098,  а у оквиру програма  Фондације Темпус Директор , чланови тима;
Децембар
 
Драмска радионица, представа Директор, руководиоци драмске радионице и школски библиотекар
Организована посета „Фестивалу науке“ Директор, наставници биологије, хемије, физике и одељењске старешине
Новогодишње свечаности:
-Базар дечијег стваралаштва
-Изложба ликовних радова
-Израда и подела новогодишњих честитки
-Подела пакетића
-Новогодишњи литерарни конкурс
-Књижевно вече
Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине, руководилац и чланови УП, наставници музичке и ликовне културе, секретар, психолог и школски библиотекар
Јануар
 
Штампање и издавање школског часописа „Ђачки хоризонти“ Директор , уредник школског часописа проф. српског језика Ивана Гаврић и школски библиотекар
Радионице, спортске активности, зимовања, … током зимског распуста Директор и чланови Тима за реализацију
„Савини  дани 2017“:
 Изложба ликовних радова
Квиз за ученике другог и трећег разреда „Шта знам о Светом Сави?“
Школски час посвећен личности и делу Светог Саве
Светосавска академија
Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине, руководилац и чланови УП, наставници музичке и ликовне културе и  школски библиотекар
27. јануар Прослава школске славе Свети Сава
-Присуствовање Литургији у Храму
-Резање славског колача
-Свечана Академија
-Додела награда за постигнућа на такмичењима
-Пријем за наставнике и званице
Директор  Тим за реализацију, цео колектив
Фебруармарт Школска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара и спортска такмичења Директор, предметни наставници,
ментори секција и школски библиотекар
Фебруар-март  Ликовни конкурс карикатуре „Мали Пјер“ Директор, руководиоци ликовних секција
Драмска радионица – представа у „Пан театру“* према могућностима и договору март или јун Директор, руководиоци драмске радионице и школски библиотекар
Март   Организација такмичења у рецитовању Директор, руководиоци драмско – рецитаторских секција и школски библиотекар
Ликовне радионице и приредбе за  8. март Одељењске старешине
Математичко такмичење „Мислиша“ Директор и цео колектив; координатор проф. разредне наставе Љиљана Кнежевић
Према календару Министарства Општинска и градска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара и спортска такмичења Директор, предметни наставници, ментори секција
Април Пролећни школски крос Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине  и наставници физичког васпитања
Април – мај Ускршње свечаности:
-Изложба дечијег стваралаштва „Ускршње јаје“
-Изложба ликовних радова
-Карневал
-Спортска такмичења
Директор, наставници верске наставе, наставници разредне наставе и одељењске старешине
Мај и октобар „Недеља школског спорта“ Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине  и наставници физичког васпитања
Мај Поклоничко путовање Директор и вероучитељи
Willkommen такмичења за ученике 5 – 8. разреда у знању енглеског и немачког језика Директор, наставници енглеског и немачког језика, библиотекар
Такмичење за ученике 4. разреда у квизу „Шта знаш о Црвеном крсту“ – школско и општинско Директор, одељењске старешине 4. разреда
19.  мај  Прослава Дана школе
 
Директор  Тим за реализацију, цео колектив
Мај – јун Такмичење у глуми – кратке и дуге драмске форме Директор, руководиоци драмске радионице и школски библиотекар
Драмска радионица, представа Директор, руководиоци драмске радионице
Заједничко дружење ученика осмог разреда – последњег наставног дана Директор, одељењске старешине, руководилац Ученичког парламента
Јун Драмска радионица, представа Директор, руководиоци драмске радионице и школски библиотекар
6 –10. јун Пријем будућих првака – приредба, упознавање са школом Директор, наставници IV разреда
8 – 19. јун Припремна настава
за ученике VIII разреда
Директор, наставници српског језика и математике
Јун Свечана додела сведочанстава матурантима Директор, секретар, одељењске старешине
Јун Пријем за „Ђака“ и „Спортисту генерације“ у Општини Директор, одељењски старешина
Јун Матурско вече Директор, одељењске старешине, званице
Јун Полагање завршног испита Цео колектив
Јун Наградна екскурзија за ученике који су постигли изузетне резултате на такмичењима Директор, наставници који иду са ученицима
Јун Наградна екскурзија за „Најуреднију учионицу“ Директор, наставници који иду са ученицима
28. јун Подела ђачких књижица и сведочанстава (свечаности у оквиру одељењских заједница) Директор, наставници разредне наставе и одељењске старешине
22 – 28. Август Припремна настава  и полагање поправних и разредних испита Предметни наставници