Архиве

Protected by Copyscape

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ 2019/2020.

Време реализациje

Садржај

Задужени наставници за припрему и реализацију активности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године

Праћење учешћа наших ученика у оквиру активности и манифестација на нивоу локалне заједнице и шире

друштвене средине

 

 

Директор и цео колектив

Учешће у организацији и учествовање у реализацији активности организације

„Пријатељи деце општине Гроцка“

 

Директор и чланови организације

„Пријатељи деце“

Организација такмичења, активности и излета у оквиру

Планинарске секције; Оријентиринг такмичења;

Директор и професори физичког васпитања; координатор Александра Бојанић;

Уређење школских просторија

и дворишта

Директор, одељењске старешине и цео

колектив

Посете позоришту, биоскопу, музејима            , хуманитарне

акције

Директор,

наставници предметне и разредне наставе, одељењске старешине и цео

колектив

Гостовање наше школе на музиким и друштвено културним манифестацијама

Директор,

наставници предметне и разредне наставе, одељењске старешине и цео

колектив

Организација и учешће на ликовним и литерарним конкурсима

Директор, наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, руководиоци секција,

школски библиотекар

Сарадња са Задужбином Илије

Коларца – онлајн укључивање у одабрана предавања

Директор, цео колектив, координатор Снежана Теофиловић

Посете Храму Светих Апостола

Петра и Павла у Врчину

Вероучитељи и ученици 1 – 8. разреда

Реализација радионица у оквиру програма „Школа без

насиља“

Директор, чланови тима, одељењске старешине и цео колектив;

Програм професионалне

оријентације на преласку у

Директор, чланови тима, одељењске

старешине седмог и осмог разреда;

 

средњу школу

Координатор тима Мирјана Терзић –

школски психолог;

Заједнички родитељски састанци на нивоу сваког

разреда

Директор, одељењске старешине, стручни сарадници;

Пријем будућих

првака,упознавање са школом

Директор, одељењске старешине IV

разреда, стручни сарадници;

Током године

Студијска путовања колектива школе

 

Директор, чланови колектива

Током године

Имплементирање „Implementation of ICT tools and innovative teaching skills at school“ број 2017 – 1 – RS01 – КА101

– 000098, а у оквиру програма

Фондације Темпус

 

Директор и чланови тима

 

Током године

 

Припреме за реализацију, реализација и евалуација пројекта „ До успеха заједно“

Директор, наст.физичког васпитања Милан Јерковић и Александра Бојанић, координатор Ана Матејић – члан школског тима за заштиту

ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Током године

Међународна сарадња са

школама у Марибору и Зворнику

Директор, чланови организационог

тима и чланови колектива који учествују у реализацији;

Током године

Реализација програма „ Основи безбедности деце“

Директор, одељењске старешине,стручни сарадници, МУП

Током године

Реализација пројектних

активности “Изабери боју и рециклирај“

Директор, стручни сарадници,

наставници предметне и разредне наставе, одељењске старешине

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар

 

Свечаност поводом пријема нове генерације првака

Директор, наставници разредне наставе, стручни сарадници и

руководиоци драмско рецитаторских секција;

 

Свечаност поводом пријема нове генерације петака

Директор, наставници разредне наставе, стручни сарадници и руководиоци драмско рецитаторских

секција;

Припрема и реализација иницијалних тестирања ученика

Директор, стручни сарадници, наставници разредне наставе, одељењске старешине и предметни

наставници;

Предавање о безбедности у

саобраћају за ученике првог разреда

Сарадња са МУП-ом и локалном ПУ,

координатори, одељењске старешине првог разреда;

Ђаци прваци у библиотеци

Наставници разредне наставе првог

разреда и школски библиотекар;

 

 

Октобар

Центар за промоцију науке

Директор, наставници биологије,

физике и хемије;

Реализација манифестација,

програма и активности током

Директор, Чланови ПД Гроцка,

наставници разредне наставе,

 

Дечије недеље

наставници предметне наставе, одељењске старешине, стручни

сарадници;

Драмска радионица, представа

Директор, руководиоци драмске

радионице;

Дан ослобођења Врчина 14. октобар

Директор, секретар и чланови колектива;

 

Јесењи школски крос

Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине и

наставници физичког васпитања;

Посета „Сајму књига“

Директор, наставници српског језика и школски библиотекар;

 

 

Октобар – мај

Екскурзије, излети, зимовања и летовања (I – VIII разред)

Директор, наставници разредне наставе,  наставници предметне

наставе, одељењске старешине;

Настава у природи (I – IV раз.)

Директор,

наставници разредне наставе;

септембар

и мај

„Недеља школског спорта“

Директор, наст.разредне наставе,

одељењске старешине и наст. физичког в.

 

Новембар

Свечаност поводом обележавања Дана просветних радника

Директор, цео колектив, одељењске старешине, руководиоци драмско – рецитаторских, музичких, ликовних и

др.секција;

 

 

 

 

 

Децембар

Драмска радионица, представа

Директор, руководиоци драмске

радионице;

Организована посета

„Фестивалу науке“

Директор, наставници биологије,

хемије, физике и одељењске старешине;

Новогодишње свечаности:

–   Радионице са родитељима

–   Базар дечијег стваралаштва

–   Изложба ликовних радова

–   Израда и подела новогодишњих честитки

–   Подела пакетића

-Новогодишњи литерарни и ликовни конкурс

 

 

Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине, руководилац и чланови УП, наставници музичке и ликовне културе, секретар;

 

 

 

 

Јануар

Штампање и издавање школског часописа „Ђачки

хоризонти“

Директор , уредник школског часописа проф. српског језика и

школски библиотекар;

Радионице, спортске

активности, зимовања, … током зимског распуста

Директор и чланови Тима за реализацију;

„Савини дани “

–     Изложба ликовних радова

–     Квиз за ученике другог и трећег разреда „Шта знам о Светом Сави?“

–     Школски час посвећен

 

 

Директор, Тим за реализацију, цео колектив;

 

личности и делу Светог Саве

– Светосавска академија

 

 

 

 

 

27. јануар

Прослава школске славе Свети Сава

–   Присуствовање Литургији у Храму

–   Резање славског колача

–   Свечана Академија

–   Додела награда за постигнућа на такмичењима

–   Пријем за наставнике и званице

 

 

 

Директор, Тим за реализацију, цео колектив;

 

 

Фебруар – март

Школска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара… и спортска

такмичења

 

 

Директор, предметни наставници, ментори секција;

 

Фебруар- март

Ликовни конкурс карикатуре

„Мали Пјер“

Директор, руководиоци ликовних

секција;

Драмска радионица – представа у „Пан театру“* Према

могућностима и договору

Директор, руководиоци драмске радионице и школски библиотекар;

 

 

Март

Организација и реализација школског такмичења у рецитовању

Директор, руководиоци драмско – рецитаторских секција, наставници разредне наставе, српског језика и

школски библиотекар;

Ликовне радионице и приредбе

за 8. март

Одељењске старешине

 

Математичко такмичење

„Мислиша“

Директор и цео колектив; координатор проф. разредне наставе Љиљана

Кнежевић;

 

Према календару Министар ства

Општинска и градска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара и

спортска такмичења…

 

 

Директор, предметни наставници, ментори секција;

 

Април

 

Пролећни школски крос

Директор, наставници разредне

наставе, одељењске старешине и наставници физичког васпитања

 

 

Април – мај

Ускршње свечаности:

-Изложба дечијег стваралаштва

„Ускршње јаје“

-Изложба ликовних радова

-Карневал

-Спортска такмичења

 

Директор, наставници верске наставе, наставници предметне и разредне наставе и одељењске старешине, руководиоци ликовних секција;

Мај и септембар

 

„Недеља школског спорта“

Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине и

наставници физичког васпитања

 

 

Мај

Willkommen такмичења за ученике 5 – 8. разреда у знању

енглеског и немачког језика

Директор, наставници енглеског и немачког језика, библиотекар;

Такмичење за ученике 4. разреда у квизу „Шта знаш о Црвеном крсту“ – школско и

општинско

 

Директор, одељењске старешине 4. разреда;

Поклоничко путовање

Директор и вероучитељи

19. мај

Прослава Дана школе

Директор Тим за реализацију, цео

колектив;

Мај – јун

Такмичење у глуми – кратке и

дуге драмске форме

Директор, руководиоци драмске

радионице;

Мај – јун

Драмска радионица, представа

Директор, руководиоци драмске

радионице;

 

Мај

Заједничко дружење ученика

осмог разреда – последњег наставног дана

Директор, одељењске старешине, руководилац Ученичког парламента;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун

Наградна екскурзија за ученике који су постигли изузетне

резултате на такмичењима

Директор, наставници који иду са ученицима;

Заједничко дружење ученика четвртог разреда и родитељски састанак – последњег

наставног дана

Директор, одељењске старешине четвртог и будућег петог разреда, представник родитеља ученика

четвртог разреда;

Завршне приредбе у оквиру

одељењских заједница

Директор, одељењске старешине;

Припремна настава

за ученике VIII разреда

Директор, предметни наставници;

Пријем за носиоце Вукове дипломе, „Ђака“ и „Спортисту

генерације“ у Општини

Директор, награђени ученици, одељењске старешине;

Припреме и реализација завршног испита и уписа ученика осмог разреда у

средње школе

 

Директор, цео колектив;

Матурско вече

Директор, одељењске старешине,

учитељи, званице;

Подела ђачких књижица и

сведочанстава (свечаности у оквиру одељењских заједница)

 

Директор, одељењске старешине

Свечана додела сведочанстава

матурантима

Директор, секретар, одељењске

старешине;

 

Јун/јул

Међуодељењска размена уџбеника

Директор, одељењске старешине, координатори Данијела Апостоловић

и Снежана Теофиловић

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА СПОРТСКУ НЕДЕЉУ

ОД 23. ДО 27.09.2019. ГОДИНЕ (ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ)

 

АКТИВНОСТ

 

РЕАЛИЗАТОРИ

 

ВРЕМЕ

Међуодељењска такмичењаI- IV(између две ватре)

Међуодељењска такмичења V- VIII

(кошарка)

 

Наставници физичког васпитања и учитељи

 

Понедељак, 23.09.2019.

године

Полигон спретности (ученици од I до VIIIразреда)

Наставници физичког васпитања и учитељи

 

Уторак, 24.09.2019. године

Игре спретности и издржљивости

(ученици од I до VIII разреда)

Наставници физичког васпитања и учитељи

 

Среда, 25.09.2019. године

Међуодељењска такмичења I- IV

(мали фудбал)

Међуодељењска такмичења V- VIII

(мали фудбал)

 

 

Наставници физичког васпитања и учитељи

 

 

Четвртак, 26.09.2019.

године

Крос

(ученици од I до VIII разреда)

Наставници физичког васпитања и учитељи

Петак, 27.09.2019. године

ОД 11. ДО 15.05.2020. ГОДИНЕ (ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ)

 

АКТИВНОСТ

 

РЕАЛИЗАТОРИ

 

ВРЕМЕ

Међуодељењска такмичењаI- IV(између две ватре)

Међуодељењска такмичења V- VIII

(кошарка)

 

Наставници физичког васпитања и учитељи

 

Понедељак, 11.05.2020.

године

Полигон спретности (ученици од I до VIII разреда)

Наставници физичког васпитања и учитељи

 

Уторак, 12.05.2020. године

Игре спретности и издржљивости

(ученици од I до VIII разреда)

Наставници физичког васпитања и учитељи

 

Среда, 13.05.2020. године

Међуодељењска такмичења I- IV

(мали фудбал)

Међуодељењска такмичења V- VIII

(мали фудбал)

 

 

Наставници физичког васпитања и учитељи

 

 

Четвртак, 14.05.2020. године

Крос

(ученици од I до VIII разреда)

Наставници физичког васпитања и учитељи

Петак, 15.05.2020. године