kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

Распоред „отворених врата“

О Т В О Р Е Н И     Д А Н

 

Поштовани родитељи и старатељи,  обавештавамо Вас о могућности  да присуствујете образовно – васпитном раду школе, у оквиру Отвореног дана школе.

 

Заинтересовани  родитељи треба да се јаве секретару  школе ради договора према следећим упутствима:

 

 1. Апсолутно поштовање свих епидемиолошких мера у складу са тренутним прописима на нивоу Републике Србије.
 2. Пријава – 7 дана пре термина Отвореног дана школе.
 3. Један родитељ може да се пријави за праћење једног часа како би сви заинтересовани добили прилику да учествују.
 4. Педагошки колегијум одобрава пријаве водећи рачуна о равномерној посећености часова.
 5. Долазак пре почетка часа и присуство током целог часа.
 6. Родитељи не смеју да користе мобилни телефон за време часа.
 7. Није могуће присуствовати писменим задацима, контролним вежбама и проверама знања ради заштите права сваког ученика.
 8. Родитељи својим присуством не ремете рад учитеља / предметног наставника, не коментаришу и немају компетенцију стручне процене часа.
 9. Родитељ се укључује у активности током часа само ако је и на начин на који је учитељ / предметни наставник  то предвидео.
 10. Попуњавање упитника.
 11. Разговор по свим осталим питањима води се искључиво у термину за посете одељењском старешини или предметном наставнику.

 

Време  посете предметном наставнику

Основна школа “Свети Сава“ у Врчину, школска 2020/21. година
Време  посете предметном наставнику
         Презиме и име наставника предмет Посета родитеља
                                                 Преподневна смена Поподневна смена
Ђорђевић Сунчица српски језик Уторак, 3.час Уторак, 3.час
Слађана Вагић српски језик Петак, 4. час  Петак, 4. час
Марија Старчевић српски језик Уторак, 3. час Уторак, 3. час
Апостоловић Горица енглески језик Уторак, 3. час Уторак, 3. час
Петровић Милена енглески језик Уторка, 2. час Уторак, 2. час
Ристић Драгана (Центар) енглески језик Уторак, 3. час Уторак, 3. час
Ристић Драгана (Д. Мала) енглески језик Понедељак, 3. час Понедељак, 3. час
Митрић Марина ликовна култура Петак, 3.час Петак, 3.час
Мила Ђачић музичка култура Петак, 3.час Петак, 3.час
Апостоловић Данијела историја Петак, 6. час Петак, 6. час
 Драгана Митрић географија Среда,2.час Среда,2.час
Ђорђевић Златана физика Четвртак, 3. час Четвртак, 3. час
Милошевић Горица математика Четвртак, 5. час Четвртак, 5. час
Соколов Сања математика Понедељак, 4. час Понедељак, 4. час
Ненад Кнежевић математика и информ. Петак,3.час Петак,3.час
Јелена Милосављевић биологија, чувари п. Понедељак, 3. час Понедељак, 3.час
Јелена Вукчевић биологија Понедељак, 4. час Понедељак, 4. час
Неда Јанићијевић хемија Четвртак, 2. час Четвртак, 2. час
Ивана Брашанчевић технологија и технологија Среда, 3. час Среда, 3. час
Снежа Шкипина технологија и информатика Уторак 4. час Уторак 4. час
Маја Маринковић технологија и информатика Уторак , 5.час Уторак, 5.час
Бојанић Александра физичко васпитање Уторак 3. час Уторак 3. час
Јерковић Милан физичко васпитање Уторак 3. час Уторак 3. час
Ступар  Ранка немачки језик Понедељак  5. час Понедељак 5. час
Гајачки Александра немачки језик Уторак 2. час Уторак 2. час
Томислав Ђокић С.Мала веронаука I – IV Среда 4.час Среда 1.час
Томислав Ђокић Центар веронаука I – IV Среда 1. час Среда 2.час
Петровић Душан веронаука  V – VIII Понедељак 4.час Уторак 2.час
У Врчину 01.09.2020.године  Директор
Добрица Синђелић

Време  посете разредном старешини

             Основнa школa   „Свети Сава“  у Врчину, школска 2020/2021. година
    Презиме и име одељењског старешине старешинство  

ПОСЕТЕ ОДЕЉЕЊСКОМ СТАРЕШИНИ

 

Преподневна смена Послеподневна смена
Сантрач Милан I-1 Среда, трећи час Среда, трећи час
Теофиловић Бојана I-2 Петак, 2.час Петак, 2.час
Вагић Љубинка I-3 Понедељак, 4. час Понедељак, 5. час
Апостоловић Гордана II-1 Среда, први час Среда, први час
Гајић Драгана II-2 Четвртак ,11.45-12.15 Четвртак , 17.15-17.45
Кузмановић Драган II-3 Среда,10.20-11.05 Среда,15.50-16.30
Кнежевић Љиљана III-1 Уторак, други час Уторак, други час
Костадиновић Радица III-2 Четвртак, други час Четвртак, други час
Јанковић Милена III-3 Четвртак, други час Четвртак, други час
Вагић Слађана III-4 Понедељак, четврти час Уторак, шести час
Јашић Мирјана IV-1 Среда, други час Среда, други час
Козлина Јелена IV-2 Петак, трећи час Петак, трећи час
Алавања Верица IV-3 Понедељак, пети час Уторак, шести час
Милошевић Горица V-1 Четвртак,5.час Четвртак,5.час
Апостоловић Данијела V-2 Петак, 6. час Петак, 6. час
Петровић Душан V-3 Уторак 2. час Понедељак 4.час
Соколов Сања VI-1 Петак, четврти час Петак, четврти час
Шкипина Снежа VI-2 Уторак, 4. час Уторак, 4. час
Вукчевић Јелена VI-3 Петак, 4. час Петак, 4. час
Вагић Слађана V I-4 Петак, 4. час Петак, 4. час
Апостоловић Горица VII-1 Среда, 7.час Среда, 7.час
Ђорђевић Сунчица VII-2 Утора, 3. час Уторак , 3.час
Ђорђевић Златана VII-3 Петак, 5. час Петак, 5. час
Ступар Ранка VIII-1 Понедељак,5.час Понедељак,5.час
Петровић Милена VIII-2 Уторак 2. час Уторак 2.час
Брашанчевић Ивана VIII-3 Среда, 4. час Среда, 4. час

 

kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye