Документа школе

План и програм наставе и учења за период од 2019/20. до 2022/23. године:

Школски развојни план

 

Информације од јавног значаја:

1. разред

 

2.разреeд

 

3.разред

 

4.разред

 

5.разред

 

6.разред

 

7.разред

 

8.разред
 
 
Годишњи план рада школе 2021/2022. године

Годишњи план рада ОШ Свети Сава Врчин 20212022
 
 
Извештај о раду школе 2020/2021. године
 
 
 
 
Финансијски  план за 2022. годину