Архиве

Protected by Copyscape

 План и програм наставе и учења за период од 2019/20. до 2022/23. године:

1.разред

2.разред

3.разред

4.разред

5.разред

6.разред

7.разред

8.разред

Годишњи план рада школе

Извештај о раду школе, 1. део

Извештај о раду школе, 2. део

Школски развојни план

 

Информације од јавног значаја: