Обука Црвеног крста Гроцке

СМАЊЕЊЕ РИЗИКА И ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДA И ДРУГИХ ОПАСНОСТИ“

 

 

            У циљу подизања свести и знања школске деце о потребама за смањење ризика и ублажавања последица од елементарних непогода и других врста опасности, а у организацији наше школе и Црвеног крста Гроцке, 11.12.2018. год. у нашој школи за ученике трећег разреда одржана су пленарна предавања, радионице и обука за евакуацију.

Ученици су научили како треба да се правилно понашају, које бројеве телефона да позову, како да се евакуишу из свог дома и школе у случају несреће.

Упознати су са свим битним службама за помоћ у кризним ситуацијама, њиховим бројевима телефона. На радионицама су практично препознавали и класификовали знаке опасности и поступке евакуације у случају пожара, поплава, земљотреса.