Предавање о хигијени

У циљу промовисања здравих хигијенских и животних навика, и мотивисања ученика за редовно одржавање личне и радне хигијене одржано је у нашој школи предавање за ученике од 1. до 4. разреда. Обухваћена су сва одељења разредне наставе. Предавање су у периоду од 22.03. до 31.03.2016. год. одржале медицинске сестре Дома здравља из Врчина. Ова посета представља даљи рад на развијању сарадње школе и Дома здравља, а свакако највише користи имају ученици.