Спортске игре, лепо време и учење

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН

Наша школа је у спортско-рекреативном центру „Пионирски град“ 12.06.2018. год. организовала за ученике од 1. до 4. разреда спортске игре у оквиру здравствено-рекреативног развоја ученика. Организоване су елементарне и спортске игре, традиционалне и штафетне игре, пешачке туре у природи са водичем и едукацијом о биљном и животињском свету. Ученици су имали и рекреацију по избору у забавној зони парка. Боравак у дискотеци и биоскопу чинио је друштвено-забавни део програма. Циљеви посете су остварени захваљујући комплетној реализацији планираних садржаја.

Skip to content