БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА – МЕДАК III

Трећа Бео­град­ска шко­лска лига у ори­јен­ти­рингу одр­жана је O5.04.2014.год. у насељу Медак III. Такмичили су се сви уче­ници од 5–8 разреда. Укупно је учествовало 12 ученика. Ученици који су оства­рили запа­же­не резу­лтате :

Мак­си­мо­вић Војин 7/2 и Васић Ђурђе 7/2 осво­јили I место

Гру­јић Тијана 7/2 и Анђела Кочовић 7/2 осво­јили II место

Стојадинчевић Анђела 8/3 и Апо­сто­ло­вић Тамара 8/3 осво­јили III место

Skip to content