БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

 У организацији наше школе и општине Гроцка 19.04.2016. год. у свечаној сали школе извршена је едукација ученика од 1. до 4. разреда на тему „Упознавање деце са основним правилима безбедног понашања у саобраћају“. Едукацију су реализовали предавачи Асоцијације за безбедност у саобраћају. Циљ едукације је да се ученици доведу на такав ниво саобраћајног образовања и васпитања којим прихватају и формирају навике безбедног понашања у саобраћају. Ученицима су, такође, подељени информатори на тему безбедности у саобраћају. На крају предавања је обављено тестирање ученика 4.разреда ради увида у усвојеност презентованих садржаја.


Skip to content