БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

У организацији наше школе и општине Гроцка 25.05.2015. год. у свечаној сали школе извршена је едукација ученика од 1. до 4. разреда на тему „Упознавање деце са основним правилима безбедног понашања у саобраћају“. Едукацију су реализовали предавачи Асоцијације за безбедност у саобраћају. Циљ едукације је да се ученици доведу на такав ниво саобраћајног образовања и васпитања којим прихватају и формирају навике безбедног понашања у саобраћају. Ученицима су, такође, подељени информатори на тему безбедности у саобраћају.