Међународни дан „Дан розе мајица“ обележава се сваке последње среде у фебруару, и има за циљ промовисање толеранције, емпатије и оснаживање свих актера школског живота за ненасилно решавање проблема. Све је почело у Канади 2007.године, када је један дечак дошао у мајци розе боје, у школу. Због тога је доживео исмевање и одбацивање од стране вршњака. Срећом два ученика, старијих разреда, видевши овакво понашање према дечаку, већ сутрадан су у знак подршке, дошли обучени у розе мајице, а исте су делили по школи. Убрзо су сви ученици школе били обучени у розе мајице.

Да се у нашој школи негује емпатија и солидарност, показујемо свакодневно кроз разноврсне ваннставне и пројектне активности, као и организоване радионице за све ученике од првог до осмог разреда. Важност         свих превентивних активности дорпиноси развијању вршњачке емпатије, солидарности и другарства. Трудимо се да кроз све организоване видове образовно-васпитног рада подстакнемо и развијамо друштену одговорност , грађанску иницијативност и развијену свест о значају прихватања различитости и толеранције код ученика.

 

Skip to content