Дечја недеља 2017

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ У ОШ СВЕТИ САВА“ ВРЧИН

од 02. до 08.10.2017. године

 

Мото Програмских активности у 2017. години је: „Градимо мостове међу генерацијама – ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА“

◊ ПОНЕДЕЉАК 010.2017.

Отварање изложбе ученичких радова на тему „Градимо мостове међу генерацијама“, носилац активности – ликовна секција и сви учитељи.

-Хуманитарна акција за децу из Звечанске (траје од понедељка до петка).

◊ УТОРАК 010.2017.

–   „Градимо мостове међу генерацијама“ – час одељењског старешине посветити дружењу младих са старима (позвати деке и баке у школу, разговор како је некада било, игре, школа, облачење…), носиоци активности – учитељи.

◊ СРЕДА 010.2017.

-Наука кроз игру и забаву – за ученике трећег и четвртог разреда – огледни из области предметне наставе – носиоци активности професори физике, хемије и биологије. Обухваћени су и ученици из подручне школе који ће наставу имати у централној школи.

◊ ЧЕТВРТАК 010.2017.

-Дан за музику и спорт – концерт ученика музичке школе за ученике од првог до четвртог разреда – носиоци активности професори музичке школе.

-Јесењи крос или спортска међуодељењска такмичења (у зависности од временских услова).

-У организацији наше школе и Пријатеља деце општине Гроцка испред зграде Општине у Гроцкој ће се својим стваралаштвом представити све школе и вртићи наше општине.

◊ ПЕТАК 010.2017.

-Дрво генерацијеученици и учитељи првог разреда посадиће, традиционално, дрво генерације у школским вртовима у централној и подручној школи – носиоци активности учитељи првог разреда.

-Затварање хуманитарне акције