ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ОШ „СВЕТИ САВА“ ВРЧИН

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ОШ  „СВЕТИ САВА“  ВРЧИН

 

            Ове године Дечја недеља посебну пажњу посветила је доприносу  стварања позитивне климе за рађање и пружање подршке развоју модела одговорног родитељства. Стога се  Програм активности обележавања Дечје недеље у 2013. год. од 05.10. до 11.10. 2013. год. одвијао  под мотом :

Слушајте мама и тата,

Желим сестру ил брата!

 

            Заједничка одговорност свих актера овогодишњег програма активности Дечје недеље је у доприносу креирања позитивне популационе климе у друштву. То је била прилика да  и наша школа подстакне све конкретне активности са овим циљем. Реализатори активности су ученици од  1. до 8. разреда, родитељи ученика, наставници школе, кроз облике наставних и ваннаставних активности (секције, приредбе, итд.)

            У оквиру Дечје недеље, и не само у оквиру ње,  упо­зна­јемо уче­нике са њихо­вим пра­вима, одго­вор­но­стима и оба­ве­зама. Кроз интер­ак­тивно учење, тру­димо се да приближимо уче­нике једне дру­гима, да их учи­нимо бољим, хуманијим, спретнијим, итд.

 • Дечја недеља је почела одласком ученика наше школе (по 3 ученика из одељења) на свечани концерт 44. Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе“ – „Рокенрол“ у сали  центра  „ Сава“ .

5.10. Radost Evrope, Rokenrol, centar Sava

 • 07.10.2013. год.
 • Oдељењске старешине упознале су ученике са програмом активности, Букваром дечјих права и Конвенцијом УН о правима детета.
 • 08.10.2013. год.
 • Oдржано је представљање ОШ „Свети Сава“ Врчин у центру  „Сава“ у Београду ликовним стваралаштвом наших ученика и радовима са креативне радионице “Вредне руке могу све“. Уједно је одржана и мултимедијална презентација наше школе.

8.10. Predstavljanje skole u centru Sava

 • Као гости Пријатеља деце Новог Београда наступ је имала и група певача наше школе.

8.10. Nastup grupe pevaca nase skole u centru Sava

 • Ликовна и драмско-рецитаторска секција  у сарадњи са ученицима (по један ученик из одељења) и њиховим родитељима, организовала је породичну креативну радионицу „Желимо сестру или брата“. На занимљив и креативан начин ученици и њихови родитељи су кроз 3 групе (драмску, литерарну и ликовну)  исказали свој став о наведеној теми „Желимо сестру или брата“.

8.10. Porodicna radionica - Zelimo sestru ili brata

 • У  „Чаробни свет науке“ изводећи 10 огледа ученике 3. и 4. разреда  увели су професори физике Златана Ђорђевић и хемије Милица Максимовић.

08.10. Carobni svet nauke

 • 09.10.2013. год.
 • Oдржана  je хуманитарна акцијa  „Друг – другу“  у оквиру које су уче­ници доносили и покла­њали сво­јим дру­га­рима шко­лски при­бор, књиге, сли­ков­нице, играчке, итд. Кроз чин покла­њања насто­јимо да разви­јемо хума­ност и сао­се­ћај­ност са дру­гима.
 • За ученике 1. и 2. разреда у Дому културе изведена је представа „На путу до школе“. Пред­става је била интер­ак­тивно осми­шљена, тако да су уче­ници већи део вре­мена про­вели на бини игра­јући улоге које су им глумци доде­љи­вали. Резултат је био: много забаве и смеха, дру­жења, и наравно, нави­ка­вање уче­ника на гле­дање и вред­но­вање позо­ри­шних пред­става.

09.10. Predstava - Na putu do skole

 • 10.10.2013. год.
 • Уз пригодну приредбу (ученици драмско-рецитаторске секције из Доње мале) и поделу пакетића сви ученици 1. разреда постали су чланови Дечјег савеза.

10.10. Prijem prvaka u Decji savez

 • 11.10.2013. год.
 • У ревијалном, завршном делу , на Калемегдану, наступ је имала група певача наше школе од 5. до 8. разреда уз подршку Пријатеља деце Гроцка.

11.10. Nastup grupe pevaca na Kalemegdanu

            Надамо се да смо наведеним активностима дали мали , али значајан допринос у успостављању подстицајног друштвено – економског оквира за подизање наталитета, али и развоја личне свести о овм проблему.