Дружење у школској библиотеци

I / 3

Дружење с књигом, омиљеним и новим писцима, организовале су учитељице Издвојеног одељења „Доња Мала“.  Поштујући све превентивне епидемиолошке мере разговарали смо о прочитаним књигама, рецитовали и упознали се с новим писцима и новонабавњеним публикацијама.  Да је књига најбољи друг потврђују и  непредвиђене околности попут пандемије коју управо живимо.  Деца своје слободно време додатно оплемењују дружењем с јунацима из књига које читају.

школска библиотекарка

Снежана Теофиловић

II / 3
III / 3
IV / 3