Еразмус + пројекат „Живи здраво, храни се здраво“

 

Пројекат „Живи здраво, храни се здраво“ у оквиру Еразмус + програма одобрен је у првом позивном року за 2021. годину односно  15. 12. 2021. године. Укупан период трајања пројекта је 18 месеци односно до  1. јуна 2023. године.

Пројектом планиране мобилности ученика и наставника реализоваће се у сарадњи са Основном школом „Тонета Чуфарја“ у Марибору, Словенија.

Едукација о активном животу и правилној исхрани у раном периоду омогућава ученицима да на време схвате концепте здравог живота. Желимо да код ученика наше школе унапредимо навике у исхрани подизањем свести о значају здраве исхране за целокупан живот и да кроз наставни процес стичу применљива знања о здравим стиловима живота. Наставници ће бити у могућности да нова знања, стечена кроз мобилност и кроз пројекат, имплементирају у своје школске планове и програме, а формирањем тима мултидисциплинарног карактера омогућавамо  ширење стеченог знања хоризонталним учењем, али и вертикалним – кроз  континуирано планирање (у школским плановима и програмима) и реализацију активности које се односе на здраву исхрану и здраве стилове живота и екологију. Желимо да стечена знања ученици примене и пренесу својим другарима у школи, али и деци и одраслима у свом окружењу. Путем мобилности, обуком наставника школа стиче активно здраво језгро  На овај начин желимо и да ученицима представимо значај концепта целоживотног учења у смислу личног напретка и образовања доприносећи одрживом личном развоју и развоју заједнице. Иако школа тренутно не располаже капацитетима за припрему хране, кроз  принцип целоживотног учења и кроз обуке и наставника и ученика, желимо да пратимо европске стандарде и кампање које се у целом свету спроводе у циљу унапређења прехране деце. Очекујемо да стеченим знањима путем мобилности, код ученика наше школе подигнемо свест о значају здраве исхране за свеукупно здравље – ментално, физичко и здравље планете и да се  код наших ученика навике у исхрани унапреде. Очекујемо да  школа унапреди  своје капацитете и знања која би јој омогућила професионални и образовни развој као и  оснаживање постојећих и развој нових међународних партнерстава.

Одговорно лице и носилац свих активности је директор школе Добрица Синђелић.

Skip to content