Дечја недеља 2015.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
У ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ ОД 5.ОКТОБРА ДО 9.ОКТОБРА 2015.ГОДИНЕ
У ОШ „ СВЕТИ САВА“ У ВРЧИНУ

Ове године, Дечја недеља је још једна прилика да се, поштујући одговарајућа међународна и национална документа као и позитивне прописе, створе још бољи услови за остваривање права детета на живот у породици. Због тога, Програм активности у 2015. години одвијао се под мотом:  ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ!Дечја недељa има дугу и богату традицију. Иако се на нашим просторима обележaва од 1934. године, Законом о друштвеној бризи о деци, уведена је 1987. на предлог организације Пријатељи деце Србије. Oд тада се одвија сваке године у првој пуној недељи у месецу октобру.
Током протеклих година мисија Дечје недеље се развијала, a ова национална манифестација постала je модел свестране сарадње државе, различитих цивилних и струковних организација, као и повезивања важних актера и чинилаца који удружени делују ка истом циљу – побољшању положаја детета у Србији.

План и програм активности Дечје недеље у потпуности је релизован.Помоћ и подршку у реализацији су пружили директор школе,стручна служба, сви професори разредне и предметне наставе, као и Удружење Пријатељи деце општине Гроцка.

05.октобар понедељак

 • Упознавање учесника са програмом активности
 • Хуманитарна акција „ Друг другу“
 • Изложба радова„ Вредне руке могу све“ у Павиљону „Цвијета Зузорић“ на Калемегдану

06.октобар уторак

 • Драмска играоница -„Да вам се представимо“ и „У улози маме, у улози тате“

 

 • Учимо и кинески језик! –представљање кинеског позоришта

07.10.2015 среда

 • Посета Републичком фонду за здравствену заштиту
 • Спортски дан- Спортске активности за ученике I – VIII разреда

08.10.2015 четвртак

 • Мали истраживачи– „Комбинована чуда су свуда“ 
 • Ликовна радионица „ Традиционалне и модерне играчке“

 

 09.10.2015. петак

 • Фестивал дечјег стваралаштва на Калемегдану –наступ етно групе
 • Јавни час- интерактивна радионица за маме и тате ученика првог и другог разреда
 • Ликовни конкурс „ Подршка породици-најбоља подршка деци“ Пријатељи деце општине Гроцка

 

Школа је и овог пута охрабрила и подстакла родитеље да активно учествују у животу и раду, омогућавајући им да својим идејама стварају нове облике сарадње и да им истовремено наставни процес буде доступан.

Ученици, наставници и родитељи су у високом степену испољавали мотивисаност да учествују у свим активностима.Коришћени су савремени облици, методе и средства рада како би занимљивошћу и очигледношћу привукли пажњу и одржали мотивацију у циљу развијања, поштовања и неговања: традиционалних вредности у породици, друштву, унапређивањем живота и рада у школи и породици, бригу о другима, сараднички односи, интересовање за природне науке, такмичарски дух, осећај тимског рада и др.

Skip to content