ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ У ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ ОД 6.ОКТОБРА ДО 10.ОКТОБРА 2014. ГОД. У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“ У ВРЧИНУ

 У складу са релевантним националним документима и позитивним  прописима Дечја недеља посвећује посебну пажњу оснаживању породице и подстицање климе за остваривања права сваког детета да одраста у породичном окружењу. Зато се и програмске активности одвијају 2014. године под слоганом „Свако дете срећног лица чува једна породица“. Њен циљ је да укаже на стваран положај детета и младих у друштву, да скрене пажњу на дете – као носиоца права да одраста у што бољим условима, како у породици и локалној заједници, тако и у друштву у целини. На тај начин Дечја недеља допринеће амбијенту који пружа једнаке шансе за развој и остварење пуних потенцијала деце.

Општи циљеви Дечје недеље су:

  1. Скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце.
  2. Указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце.
  3. Промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се на њих односе.

Дечја недеља је реализована у складу са програмским циљевима Дечје недеље, реалним потребама, могућностима и интересовањима наставника, ученика и родитеља. Сви актери који су учествовали у реализацији програмских садржаја пружили су велику помоћ и подршку, активно учествујући у стварању пријатне и повољне климе да свако дете искаже своје потенцијале  – као појединац, а још више као члан породице која треба да му пружа сигурност и подршку за развијање вере у себи и своје способности, негујући и развијајући традиционалне вредности породице, упркос разним изазовима пред којима се она налази.

 

Понедељак, 06.10.2014.
* Упознавање ученика са програмом Дечје недеље
* Хуманитарна акција Друг – другу

Уторак, 07.10.2014.
*Драмско-рецитаторска секција „Да Вам се представимо“
* „Растимо заједно“ – садимо дрво, биљку генерације

Среда, 08.10.2014.
* Јесењи крос – Ко ће брже?

Четвртак, 09.10.2014.
* Ликовна радионица у дворишту школе „Моја породица – моја снага“ (креде у боји)

Петак, 10.10.2014.
* Радионица за родитеље и ученике „Свако дете срећног лица чува једна породица“
* Чаробни свет науке представљају професори хемије и физике
* Хуманитарна акција – „Дан хуманости и љубави“
* Удружење „Јелек“ – Социјална заштита за самохране родитеље – стратешки план развоја општине               Гроцка, 2015-2018. год.

 

Реализатори: УЧИТЕЉИ И ПРОФЕСОРИ БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ