Леја за свако одељење

 

Један од задатака школе  је и унапређивање рада и осмишљавање додатних активности у складу са развојним могућностима детета. Желећи школу по мери детета, у складу са потребама и могућностима сваког ученика, пројектним активностима омогућили смо   средину у којој дете срећно и задовољно одраста и  могућност да покажу, развијају и негују љубав према природи. Циљ учења природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.

У оквиру пројекта ,,Учимо сви заједно” а у циљу промоције и афирмације  квалитетнијег образовања, како  наставних  тако и ваннаставних активности, у подручној школи у Рамницама, која се тренутно реконструише, заједно са децом и родитељима започети су радови на оплемењивању простора око школе. Урађене су леје у  које ће ускоро деца и родитељи  посејати зачинско биље, цвеће…

У  наредном периоду, ученици ће  заједно са својим наставницима водити рачуна о засађеним биљкама.