Млади хемичар

29. априла 2017. године, наставница хемије Катарина Живановић у сарадњи са наставником хемије Александром Ђорђевићем из ОШ „Браћа Јерковић“, организовала је ученицима који похађају наставну секцију Млади хемичар посету Хемијском факултету у Београду. Циљ ове посете био је да се ученицима омогући оби¬ла¬зак и упознавање са садржајем хемиј¬ске лабо¬ра¬то¬рије, као и да се такмичарима омогуће реални услови експериментисања како би се што боље припремили за предстојеће републичко такмичење. Ученици су ужи¬вали у садр¬жа¬јима, активно уче¬ство¬вали у свим активностима и диску¬си¬јама и само¬ста¬лно изво¬дили експерименте, и изразили жељу да поново посете Хемијски факултет.