Мобилни планетаријум са пратећом изложбом у нашој школи

 

Годишњим планом рада  Основне школе „ Свети Сава “ у Врчину за школску 2022/23.год. предвиђени су разноврсни едукативни садржаји које ученици могу да реализују ван учионице: посете позоришту, биоскопу, излети, екскурзије, полудневни излети, посете музеју, зоо врту, заштићеном природном станишту као и гостовање позоришта нашој школи и реализација многих образовних садржаја кроз атрактивне и популарне активности.

Наша школа је у сарадњи са Друштвом астронома Србије и Математичким факултетом у Београду омогућила за наше ученике гостовање мобилног планетаријума.

Ученици наше школе имали су јединствену прилику да се у својој школи упознају са мобилним планетаријумом и посете интерактивну изложбу свемирских летилица.

У уторак, 28.03.2023.године ученици су у пратњи својих одељењских старешина, распоређени по групама боравили у планетаријуму и обишли изложбу.

Мобилни планетаријум је савремено наставно, научно – педагошко средство, које на веома

ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ

88 сазвежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тела Сунчевог система и објекте

дубоког неба: маглине, звездана јата и галаксије…

Пројекције су прилагођене трајању интензивне пажње и трају укупно 30 – 45 минута

у зависности од старосне групе, (са припремом за улазак, уласком и изласком

посетилаца из куполе).

Садржај предавања је у корелацији са наставним садржајима предмета „Свет око нас“,

„Географија“, „Биологија“, „Физика“, „Хемија“, „Математика“ и

„Астрономија“, а може бити, такође, велика инспирација за уметничке визије васионе и небеских

тела (корелација са ликовном уметношћу) или креативно писање поезије и прозе.

Користећи методе неформалног учења и интерактивних радионица, предавачи помажу будућим

звезданим детективима да направе своје прве кораке на звезданим стазама –

разоткривајући шта су лажна а шта права кретања на небу, узроке смене дана и ноћи, смене

годишњих доба, звезде падалице, Сунчеве експлозије, црне рупе… Помоћу мапе коју чини 88

замишљених слика на небу, тј. сазвежђа, која у стварности не представљају реалне физичке

системе, демонстрира се оријентација у простору – проналажење звезде Северњаче, страна

света, основних елемената астрономских координатних система. Најважнији задатак

покретача овог пројекта је да се, осим развијања истраживачко-критичког погледа на свет и

рационалног размишљања, код посетилаца повећа свест о универзуму и инспирација за учење

природних наука.

Упознавање са основним елементима карте неба и

небеске сфере њеним изгледом, лажним и правим кретањем и

сазвежђима

– Схватање значаја звезде северњаче њено лако

проналажење на небеској сфери и практична примена у орјентисању

на земљи

– Упознавање са свим елементима Сучевог система:

планетама, планетоидима, сателитима, астероидима и кометама и

њиховим карактеристикама тј. директним или индиректим утицајем

на нашу планету

– Ефектан начин демонстрације кретања тела Сунчевог

система као и објеката дубоког свемира: маглина, звезданих

јата и галаксија.

– Стицање свести о бескрајности свемира и нашем положају у

њему

– Интерактивна прича о свемирским летилицама и њиховим

мисијама а са циљем буђења маште и жеље да се једног дана

постане део те одважне породице инжењера, научника,

космонаута …

Боравак у планетаријуму у зависности од афинитета и

склоности ученика буди машту поред природних наука и за разне

уметничке визије и ту се најбоље види универзалност Астрономије

и њена коорелација са свим наукама и активностима на планети

земљи.

Ученици пуни позитивних утисака боравак у планетаријуму  дуго ће памтити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chandigarh call girls