Мобилни планетаријум са пратећом изложбом у нашој школи

Годишњим планом рада  Основне школе „ Свети Сава “ у Врчину за школску 2022/23.год. предвиђени су разноврсни едукативни садржаји које ученици могу да реализују ван учионице: посете позоришту, биоскопу, излети, екскурзије, полудневни излети, посете музеју, зоо врту, заштићеном природном станишту као и гостовање позоришта нашој школи и реализација многих образовних садржаја кроз атрактивне и популарне активности.

Наша школа је у сарадњи са Друштвом астронома Србије и Математичким факултетом у Београду омогућила за наше ученике гостовање мобилног планетаријума.

Ученици наше школе имали су јединствену прилику да се у својој школи упознају са мобилним планетаријумом и посете интерактивну изложбу свемирских летилица.

У уторак, 28.03.2023.године ученици су у пратњи својих одељењских старешина, распоређени по групама боравили у планетаријуму и обишли изложбу.

Мобилни планетаријум је савремено наставно, научно – педагошко средство, које на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ 88 сазвежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тела Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звездана јата и галаксије…

Пројекције су прилагођене трајању интензивне пажње и трају укупно 30 – 45 минута у зависности од старосне групе, (са припремом за улазак, уласком и изласком

посетилаца из куполе). Садржај предавања је у корелацији са наставним садржајима предмета „Свет око нас“, „Географија“, „Биологија“, „Физика“, „Хемија“, „Математика“ и  „Астрономија“, а може бити, такође, велика инспирација за уметничке визије васионе и небеских тела (корелација са ликовном уметношћу) или креативно писање поезије и прозе.

Користећи методе неформалног учења и интерактивних радионица, предавачи помажу будућим звезданим детективима да направе своје прве кораке на звезданим стазама – разоткривајући шта су лажна а шта права кретања на небу, узроке смене дана и ноћи, смене годишњих доба, звезде падалице, Сунчеве експлозије, црне рупе… Помоћу мапе коју чини 88 замишљених слика на небу, тј. сазвежђа, која у стварности не представљају реалне физичке системе, демонстрира се оријентација у простору – проналажење звезде Северњаче, страна света, основних елемената астрономских координатних система. Најважнији задатак покретача овог пројекта је да се, осим развијања истраживачко-критичког погледа на свет и рационалног размишљања, код посетилаца повећа свест о универзуму и инспирација за учење природних наука.

Упознавање са основним елементима карте неба и небеске сфере њеним изгледом, лажним и правим кретањем и сазвежђима

– Схватање значаја звезде северњаче њено лако проналажење на небеској сфери и практична примена у орјентисању на земљи

– Упознавање са свим елементима Сучевог система: планетама, планетоидима, сателитима, астероидима и кометама и њиховим карактеристикама тј. директним или индиректим утицајем на нашу планету

– Ефектан начин демонстрације кретања тела Сунчевог система као и објеката дубоког свемира: маглина, звезданих јата и галаксија.

– Стицање свести о бескрајности свемира и нашем положају у њему

– Интерактивна прича о свемирским летилицама и њиховим мисијама а са циљем буђења маште и жеље да се једног дана постане део те одважне породице инжењера, научника, космонаута …

Боравак у планетаријуму у зависности од афинитета и склоности ученика буди машту поред природних наука и за разне уметничке визије и ту се најбоље види универзалност Астрономије и њена коорелација са свим наукама и активностима на планети земљи.

Ученици пуни позитивних утисака боравак у планетаријуму  дуго ће памтити.