МОБИЛНИ ПЛАНЕТАРИЈУМ

МОБИЛНИ ПЛАНЕТАРИЈУМ
Наша школа је у сарадњи са Друштвом астронома Србије и Математичким факултетом у Београду омогућила за наше ученике гостовање мобилног планетаријума 07.06.2017.год.
Мобилни планетаријум је савремено наставно-педагошко средство које на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере. Приказани су и 88 сазвежђа, тела Сунчевог система и објекти дубоког неба.
Ученици су с одушевљењем слушали предавање и „путовали кроз свемир“.