„Наставници као градитељи мира“ – Сарајево

 

У периоду од 07. до 09. октобра 2023. године, у прелепом граду Сарајеву, одржана је 14. регионална конференција Заједница иновативних наставника с главном темом „Наставници као градитељи мира“. Конференција је окупила наставнике, стручњаке из образовања и друге заинтересоване учеснике из регије с циљем расправе о важности улоге образовања у изградњи мира и толеранције у друштву.  Као учесници конференције из наше школе, а у оквиру пројекта „Учимо сви заједно“ били су : директор школе Добрица Синђелић,  наставница историје Данијела Апостоловић, наставница разредне наставе Драгана Гајић и стручни сарадник логопед Драгана Младеновић.

 

Отварање конференције

Конференција је започела свечаним отварањем у јутарњим сатима 7. октобра 2023. године у реномираном конференцијском центру. Учесници су срдачно дочекани уз уводне говоре организатора, истакнутих стручњака и представника локалне заједнице.

 

Тематске сесије и радионице

Током три дана трајања конференције, присутни су имали прилику да учествују у различитим тематским сесијама и радионицама. Главне теме обухватале су:

 

  1. Образовање за мир и толеранцију: разматрање улоге образовног система у подстицању међукултурног дијалога, разумевања и сарадње између различитих заједница.
  2. Иновација у настави за промовисање мира: размена искуства и примера добре праксе у коришћењу иновативних метода у настави који подстичу толеранцију, емпатију и ненасиље.
  3. Психосоцијална подршка у образовању: истакнута важност пружања емоционалне и психосоцијалне подршке ученицима како би се превладали конфликти и подстакла позитивна комуникација.
  4. Културна разноликост у образовању: фокус је на интеграцији различитих култура у образовни систем ради промовисања мира међусобног поштовања и суживота.

 

Закључци и будуће акције

Током конференције истакнути су закључци који подстичу даљу сарадњу и имплементацију идеја у пракси. Посебан акценат стављен је на важност  континуиране едукације наставника и на потребу за инклузивним приступом у образовању који укључује све ученике, без обзира на њихово порекло.

Завршетак конференције обележила је топла захвалност учесницима, организаторима, спонзорима и свима који су допринели успеху ове важне конференције. Надамо се да ће новостечена сазнања и идеје допринети унапређењу образовног система и изградњи друштва утемељеног на миру, разумевању и сарадњи.

 

                                                                                                                    Извештај сачинила стручни сарадник                                                                                                                      Драгана Младеновић

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content