О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о раду продуженог боравка

Добро дошли наши драги ученици у ОШ“Свети Сава“ у Врчину.

У нашој школи, за децу чији су родитељи запослени, организован је продужени боравак који почиње са радом од понедељка, 11.5.2020. године и то у термину од 8:00 – 16:30 часова.

Родитељ чије дете  није пријављено, може током месеца маја  да се пријави и укључи своје дете  у боравак.

 У продуженом боравку, деца уз помоћ учитеља, раде домаће задатке, усвајају радне навике, друже се и осим градива, уче како да буду одговорнији. То је велика помоћ родитељима који су на послу, која уједно и омогућава да деца и родитељи код куће проводе време квалитетније и садржјније.

Боравак је уведен као помоћ родитељима који желе да знају да су им деца на сигурном док су они на послу.

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно- образовног рада  и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности.

Рад у продуженом боравку се много разликује од рада у редовној настави, али се међусобно преплиће и повезује рад кроз учење и играње.

Наша школа организује продужени боравак за потребе наших ученика нижих разреда.  Боравак похађају ученици од 1-4. разреда.

Рад се одвија  од 8:00-16:30 часова.

Наша школа пружа леп простор, прилагођен дечјим потребама. Атмосфера у продуженом боравку је пријатна, по потреби радна , а и забавна.

Просторија је опремљена  неопходним техничким и дидактичким средствима, која  помаже да  се остваре  планиране циљеви  васпитно-образовног рада.  Између осталог деци је доступан најсвременији интерактивни сто, који пружа деци свеобухватну забаву.

Боравак је бесплатан и за сада ученик носи ужину од куће.

ОШ“Свети Сава“ у Врчину има:
– лепо опремљен простор;
– простор који користе  само ученици боравка
– у раду са децом  наша школа уважава различите могућности ученика и има увек у виду да се деца развијају различитим темпом и на различите начине;
– школа се труди да открива посебне склоности сваког детета/ спорт, музика, рецитовање/ и истиче и развија их, а резултате награђује (у виду диплома, признања, похвала и слично)
– од ученика тражи онолико колико могу да пруже;
–наставник са њима ради домаће задатке; вежба и проширује знања детета
– наставник у продуженом боравку обавља  индивидуалне разговоре са родитељима, даје информације о напредовању њиховог детета, обавештава какво је њихово дете у игри, како усваја градиво приликом учења, на којим садржајима треба додатно радити, колико је дете спремно да прихвати и пружи помоћ у групи, како реагује на умор, како се носи са проблемима;

Ученици који похађају продужени боравак непосредније и интезивније комуницирају са другом децом и лакше повезују школско учење са животом изван школе.

Време у продуженом боравку организовано је  у  три сегмента:
– слободно време (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, спортске игре…)

– време за израду домаћих задатака (самосталан рад ученика, уз помоћ наставника)

– усмерене активности ученика ( ликовне, музичке, спортске, говорно – језичке радионице, радионице другог типа …)

 У школи се организују  активности према интересовањима ученика и за ученике који траже више. Наша школа  се труди  да увек буде у зони напредног развоја по питању новина у образовању.

Одмор и забава су прилагођени временским условима. Уколико је леп дан, део времена ученици проводе у школском дворишту.  Између осталог ученици  користе  фискултурну салу, свечану салу, школску кухињу,  библиотеку…

 

С поштовањем,                                                                                                                                                                                                                                                                  Директор

У Врчину, 7.5.2020. године                                                                                                                                                                                                                                    Добрица Синђелић                                 

 

Skip to content