Дневни режим рада

Распоред школског звона у ОШ „Свети Сава“ у Врчину
за школску 2020/21. годину

Прва смена I – IV разред

 I – IV разред      група  А Време рада
Први час 08:00  до 08:30    одмор    5  минута
Други час 08:35  до 09:05    одмор    20  минута
Трећи час 09:25  до 09:55
I – IV разред      група  Б
Први час 10:20  до 10:50    одмор    5  минута
Други час 10:55  до 11:25    одмор    20  минута
Трећи час 11:45  до 12:15    одмор    5  минута
Четврти час 12:20  до 12:50

 

 V– VIII разред Време рада
Први час 14:00  до 14:30    одмор     5  минута
Други час 14:35  до 15:05    одмор    15  минута
Трећи час 15:20  до 15:50    одмор    15  минута
Четврти час 16:05  до 16:35    одмор     5  минута
Пети час 16:40  до 17:10    одмор     5  минута
Шести час 17:15  до 17:45    одмор     5  минута
Седми час 17:50  до 18:20    одмор     5  минута
Осми час 18:25  до 18:55

 

Прва смена  V–VIII разред

V– VIII разред   Време рада
Први час 08:00  до 08:30    одмор    5  минута
Други час 08:35  до 09:05    одмор    15  минута
Трећи час 09:20  до 09:50    одмор    15  минута
Четврти час 10:05  до 10:35    одмор     5  минута
Пети час 10:40  до 11:10    одмор     5  минута
Шести час 11:15  до 11:45    одмор     5  минута
Седми час 11:50  до 12:20    одмор     5  минута
Осми час 12:25  до 12:55
 
 I – IV разред      група  Б Време рада
Први час  13:30  до 14:00    одмор   5  минута
Други час  14:05  до 14:35    одмор   20  минута
Трећи час  14:55  до 15:25
I – IV разред      група  А
Први час  15:50  до 16:20    одмор   5  минута
Други час  16:25  до 16:55    одмор  20  минута
Трећи час  17:15  до 17:45    одмор    5  минута
Четврти час  17:50  до 18:20

 

Распоред школског звона у ОШ „Свети Сава“ у Врчину

Доња Мала

за школску 2020/21. годину

 

Прва смена I разред

 I разред      група  А Време рада
Први час 08:00  до 08:30    одмор    5  минута
Други час 08:35  до 09:05    одмор    20  минута
Трећи час 09:25  до 09:55
I – II разред      група  Б
Први час 10:20  до 10:50    одмор    5  минута
Други час 10:55  до 11:25    одмор    20  минута
Трећи час 11:45  до 12:15    одмор    5  минута
Четврти час 12:20  до 12:50
 

Друга смена II – IIIIV разред     

II – IIIIV разред      Време рада
Први час  13:30  до 14:15    одмор   15  минута
Други час  14.30  до 15:15    одмор  15  минута
Трећи час  15:30  до 16:15    одмор    5  минута
Четврти час  16:20  до 17:05   одмор    5  минута
Пети час 17:10  до 17:55

 

                                                      Прва смена II – IIIIV разред     

II – IIIIV разред      Време рада
Први час 08:00  до 08:45    одмор    15  минута
Други час 09:00  до 09:45    одмор    15 минута
Трећи час 10:00  до 10:45    одмор    5  минута
Четврти час 10:50  до 11:35   одмор    5  минута
Пети час 11:40  до 12:25
 

Друга смена I разред

I  разред      група  Б
Први час  13:30  до 14:00    одмор   5  минута
Други час  14:05  до 14:35    одмор   20  минута
Трећи час  14:55  до 15:25
I – II разред      група  А Време рада
Први час  15:50  до 16:20    одмор   5  минута
Други час  16:25  до 16:55    одмор  20  минута
Трећи час  17:15  до 17:45    одмор    5  минута
Четврти час  17:50  до 18:20

 

У Врчину,                                                                                                        Директор

30. 09. 2020. године                                                                                   Добрица Синђелић