Календар активности

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Време реализациje Садржај Задужени наставници за припрему и реализацију активности
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године

 

 

Праћење учешћа наших ученика у оквиру  активности и манифестација  на нивоу локалне заједнице и шире друштвене средине Директор и цео колектив
Учешће у организацији и учествовање у реализацији активности организације „Пријатељи деце општине Гроцка“ Директор, наставници  и чланови организације „Пријатељи деце“
Организација такмичења, активности и излета у оквиру Планинарске секције; Оријентиринг такмичења; Директор и професори физичког васпитања; координатор Александра Бојанић;
Уређење школских просторија и дворишта Директор, одељењске старешине и цео колектив
Уколико епидемиолошка ситуација дозволи, посете позоришту, биоскопу, музејима…., хуманитарне акције

 

Директор,

наставници предметне и разредне наставе, одељењске старешине и цео колектив

Гостовање наше школе на музиким и друштвено културним манифестацијама у зависности од епидемиолошке ситуације и упутства МПНТР Директор,

наставници предметне и разредне наставе, одељењске старешине и цео колектив

Организација  и учешће на   ликовним и литерарним конкурсима Директор, наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, руководиоци секција, школски библиотекар
Сарадња са Задужбином Илије Коларца – онлајн укључивање у одабрана предавања Директор, цео колектив, координатор Снежана Теофиловић
Посете Храму Светих Апостола Петра и Павла у Врчину у зависности од епидемиолошке ситуације и упутства МПНТР Вероучитељи и ученици 1 – 8. разреда
Реализација радионица у оквиру програма „Школа без насиља“ Директор, чланови тима, одељењске старешине и цео колектив;
Програм професионалне оријентације на преласку у средњу школу Директор, чланови тима, одељењске старешине седмог и осмог разреда;  Координатор тима Мирјана Терзић – школски психолог;
Заједнички родитељски састанци на нивоу сваког  разреда

 

Директор, одељењске старешине, стручни сарадници;
Пријем будућих првака,упознавање са школом Директор, одељењске старешине  IV разреда, стручни сарадници;
Током године

 

Студијска путовања колектива школе у зависности од епидемиолошке ситуације и упутства МПНТР Директор, чланови  колектива
Током године

 

Имплементирање  „Implementation of ICT tools and innovative teaching skills at school“  број  2017 – 1 – RS01 – КА101 – 000098,  а у оквиру програма  Фондације Темпус Директор и чланови тима

 

Током године

 

Међународна сарадња са школама у Марибору и Зворнику Директор, чланови организационог тима и чланови колектива који учествују у реализацији;
Током године

 

Реализација програма „ Основи безбедности деце“ Директор, одељењске старешине,стручни сарадници,  МУП
Током године

 

Реализација пројектних активности “Изабери боју и рециклирај“ Директор, стручни сарадници,

наставници предметне и разредне наставе, одељењске старешине

 

Септембар

Свечаност поводом пријема нове генерације првака у складу са епидемиолошким мерама Директор,  наставници разредне наставе, стручни сарадници и руководиоци драмско рецитаторских секција;
Свечаност поводом пријема нове генерације петака у складу са епидемиолошким мерама Директор, наставници разредне наставе, стручни сарадници и руководиоци драмско рецитаторских секција;
Припрема и реализација иницијалних тестирања ученика Директор, стручни сарадници,

наставници разредне наставе, одељењске старешине и предметни наставници;

Предавање о безбедности у саобраћају за ученике првог разреда Сарадња са МУП-ом и локалном ПУ, координатори, одељењске старешине првог разреда;
Ђаци прваци у библиотеци Наставници разредне наставе првог разреда и школски библиотекар;
 

 

Октобар

Центар за промоцију науке Директор, наставници биологије,  физике и хемије;
Реализација манифестација, програма и активности током Дечије недеље у складу са превентивним епидемиолошким мерама Директор, Чланови ПД Гроцка, наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, одељењске старешине, стручни сарадници;
Драмска радионица, представа у складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, руководиоци драмске радионице;
Дан ослобођења Врчина 14. октобар Директор, секретар и чланови колектива;

 

Јесењи школски крос у складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине  и наставници физичког васпитања;
Посета „Сајму књига“ у складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, наставници српског језика и школски библиотекар;
 

 

Октобар –   мај

Екскурзије, излети, зимовања и летовања  (I – VIII разред) у складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, наставници разредне наставе,  наставници предметне наставе, одељењске старешине;
Настава у природи  (I – IV раз.) у складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор,

наставници разредне наставе;

септембар и мај „Недеља школског спорта“ у складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, наст.разредне наставе, одељењске старешине  и наст. физичког в.
Новембар Свечаност поводом обележавања Дана просветних радника Директор, цео колектив, одељењске старешине,  руководиоци драмско – рецитаторских, музичких, ликовних и др.секција;
Децембар

 

Драмска радионица, представа Директор, руководиоци драмске радионице;
Организована посета „Фестивалу науке“ у складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, наставници биологије, хемије, физике и одељењске старешине;
У складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Новогодишње свечаности:

– Радионице са родитељима

– Базар дечијег стваралаштва

– Изложба ликовних радова

– Израда и подела новогодишњих честитки

– Подела пакетића

-Новогодишњи литерарни и

ликовни  конкурс

Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине, руководилац и чланови УП, наставници музичке и ликовне културе, секретар;
Јануар

 

Штампање и издавање школског часописа „Ђачки хоризонти“ Директор , уредник школског часописа проф. српског језика и школски библиотекар;
У складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Радионице, спортске активности, зимовања, … током зимског распуста Директор и чланови Тима за реализацију;
„Савини  дани “

–     Изложба ликовних радова

–     Квиз за ученике другог и трећег разреда „Шта знам о Светом Сави?“

–     Школски час посвећен личности и делу Светог Саве

–     Светосавска академија

Директор,  Тим за реализацију, цео колектив;
27. јануар У складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Прослава школске славе Свети Сава

– Присуствовање Литургији у Храму

– Резање славског колача

– Свечана Академија

– Додела награда за постигнућа на такмичењима

– Пријем за наставнике и званице

Директор,  Тим за реализацију, цео колектив;
Фебруар – март Школска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара…  и спортска такмичења Директор, предметни наставници,

ментори секција;

Фебруар-март Ликовни конкурс карикатуре „Мали Пјер“ Директор, руководиоци ликовних секција;
Драмска радионица – представа у „Пан театру“* У складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, руководиоци драмске радионице и школски библиотекар;
Март Организација  и реализација школског такмичења у рецитовању Директор, руководиоци драмско – рецитаторских секција, наставници разредне наставе, српског језика и школски библиотекар;
Ликовне радионице и приредбе за  8. март Одељењске старешине
  Математичко такмичење „Мислиша“ Директор и цео колектив; координатор проф. разредне наставе Љиљана Кнежевић;
Према календару Министарства Општинска и градска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара и спортска такмичења… Директор, предметни наставници, ментори секција;
Април Пролећни школски крос Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине  и наставници физичког васпитања
Април – мај Ускршње свечаности:

-Изложба дечијег стваралаштва „Ускршње јаје“

-Изложба ликовних радова

-Карневал

-Спортска такмичења

Директор, наставници верске наставе, наставници предметне и  разредне наставе и одељењске старешине, руководиоци ликовних секција;
Мај и септембар „Недеља школског спорта“ У складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, наставници разредне наставе, одељењске старешине  и наставници физичког васпитања
Мај

 

Willkommen такмичења за ученике 5 – 8. разреда у знању енглеског и немачког језика Директор, наставници енглеског и немачког језика, библиотекар;
Такмичење за ученике 4. разреда у квизу „Шта знаш о Црвеном крсту“ – школско и општинско Директор, одељењске старешине 4. разреда;
Поклоничко путовање -У складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор и вероучитељи
19.  мај  Прослава Дана школе

 

Директор  Тим за реализацију, цео колектив;
Мај – јун Такмичење у глуми – кратке и дуге драмске форме Директор, руководиоци драмске радионице;
Мај – јун Драмска радионица, представа Директор, руководиоци драмске радионице;
Мај Заједничко дружење ученика осмог разреда – последњег наставног дана Директор, одељењске старешине, руководилац Ученичког парламента;
 

 

 

 

Јун

 

Наградна екскурзија за ученике који су постигли изузетне резултате на такмичењима Директор, наставници који иду са ученицима;

 

Заједничко дружење ученика четвртог  разреда и родитељски састанак – последњег наставног дана – у складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, одељењске старешине четвртог и будућег петог  разреда, представник родитеља ученика четвртог разреда;
Завршне приредбе  у оквиру одељењских заједница Директор, одељењске старешине;
Припремна настава

за ученике VIII разреда

Директор, предметни  наставници;
Пријем за носиоце Вукове дипломе,  „Ђака“ и „Спортисту генерације“ у Општини Директор, награђени ученици, одељењске старешине;
Припреме и реализација завршног испита и уписа ученика осмог разреда у средње школе Директор, цео колектив;
Матурско вече -у складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, одељењске старешине, учитељи, званице;
Подела ђачких књижица и сведочанстава (свечаности у оквиру одељењских заједница) Директор, одељењске старешине
Свечана додела сведочанстава матурантима Директор, секретар, одељењске старешине;
 

Јун/јул

Међуодељењска размена уџбеника у складу са превентивним епидемиолошким мерама и упутства МПНТР Директор, одељењске старешине,  координатори Данијела Апостоловић и Снежана Теофиловић