Отворени дан

О Т В О Р Е Н И     Д А Н

 Поштовани родитељи и старатељи,  обавештавамо Вас о могућности  да присуствујете образовно – васпитном раду школе, у оквиру Отвореног дана школе.

Заинтересовани  родитељи треба да се јаве секретару  школе ради договора према следећим упутствима:

 1. Апсолутно поштовање свих епидемиолошких мера у складу са тренутним прописима на нивоу Републике Србије.
 2. Пријава – 7 дана пре термина Отвореног дана школе.
 3. Један родитељ може да се пријави за праћење једног часа како би сви заинтересовани добили прилику да учествују.
 4. Педагошки колегијум одобрава пријаве водећи рачуна о равномерној посећености часова.
 5. Долазак пре почетка часа и присуство током целог часа.
 6. Родитељи не смеју да користе мобилни телефон за време часа.
 7. Није могуће присуствовати писменим задацима, контролним вежбама и проверама знања ради заштите права сваког ученика.
 8. Родитељи својим присуством не ремете рад учитеља / предметног наставника, не коментаришу и немају компетенцију стручне процене часа.
 9. Родитељ се укључује у активности током часа само ако је и на начин на који је учитељ / предметни наставник  то предвидео.
 10. Попуњавање упитника.
 11. Разговор по свим осталим питањима води се искључиво у термину за посете одељењском старешини или предметном наставнику.
 

                                   О  Т  В  О  Р  Е  Н  И      Д  А  Н

                                 Планирано време реализације

 

 

                                I  –  VIII   pазред      

 

 Месец

 

        

   Термин  реализације

  

 

 

 

 

 

Могуће је посетити сваки предмет према важећем распореду часова, у планираној недељи, уз поштовање Правилника и уз претходну најаву и попуњавање обрасца код секретара школе

Септембар 14 – 18.  септембар 2020.г.
Октобар 19 – 23. октобар 2020.г.
Новембар 23 – 27. новембар 2020.г.
Децембар 14 – 18. децембар 2020.г.
Јануар 18 – 22. јануар 2021.г.
Фебруар 22 – 26. фебруар 2021.г.
Март 15 – 19. март 2021.г.
Април 19 – 23. април 2021.г.
Мај 10 – 14. мај 2021.г.
Јун 07 – 11. јун 2021.г.