Распоред писмених и контролних задатака

 

  Основна школа  “Свети Сава“, Врчин

 РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ друго полугодиште

Упишите скраћенице које значе: Сј – Српски језик; Еј – Енглески језик;  ПД-Природа и друштво, И – Историја; Г – Географија; Ф – Физика; Мт – Математика; Х – Хемија;  Б – Биологија;  Нј – Немачки језик.   
 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАН.

 

 

 

 

 

 

 

Дан Датум
I/1 I/2 I/3 II/1 II/2 II/3 III/1 III/2 III/3 III/4 IV/1 IV/2 IV/3
 

 

 

 

 

17.

П 18. Мт Мт
У 19. Мт Мт Мт Мт
С 20. СоН СоН СоН
Ч 21. Мт Мт Мт МТ МТ МТ
П 22.
18. П 25.
У 26.
С 27.
Ч 28.
П 29.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕБ.

19. П 1. ПД ПД ПД
У 2. Мт Мт Мт Мт
С 3.
Ч 4. Сј Сј Сј
П 5.
20. П 8.
У 9.
С 10.
Ч 11. Сј Сј Сј
П 12. Сј Сј Сј Сј Сј Сј Сј
21. П 15
У 16
С 17. Мт Мт Мт
Ч 18.
П 19.
22. П 22. СоН СоН СоН
У 23.
С 24.
Ч 25. Мт Мт Мт Мт
П 26.
МАР. 23. П 1.
У 2.
С 3. EJK
Ч 4. EJK EJK
П 5. Сј Сј Сј Сј ЕЈК ЕЈК
24. П 8. МТ МТ МТ Пд Пд Пд Пд
У 9.
С 10.
Ч 11.
П 12. Мт Мт Мт Мт
25. П 15. Сј Сј Сј ЕЈК EJK ПД ПД ПД
У 16.
С 17. СјП СјП СјП
Ч 18. Мт Мт Мт СЈ СЈ СЈ
П 19.
26. П 22.
У 23.
С 24.
Ч 25. СЈ СЈ СЈ
П 26
27. П 29.
У 30.
С 31. Сј Сј Сј
Ч 1.
АПР. П 2. Мт Мт Мт Мт
28. П 5. СоН СоН СоН
У 6. Мт Мт Мт
С 7.
Ч 8. СОН СОН СОН ПД ПД ПД
П 9.
29. П 12.
У 13. Сј Сј Сј Сј
С 14. Мт Мт Мт СЈ СЈ СЈ Пд Пд Пд Пд
Ч 15. МТ МТ МТ
П 16.
30. П 19. СЈ СЈ СЈ
У 20.
С 21. Мт Мт Мт Мт EJK
Ч 22.
П 23. ЕЈК ЕЈК
31. П 26.
У 27. Сј Сј Сј EJK EJK Сј Сј Сј
С 28. EJK
Ч 29
П 30.
Р. П 3.
МАЈ У 4.
С 5.
Ч 6.
П 7.
32. П 10.
У 11.
С 12.
Ч 13.
П 14. ЕЈК
33 П 17. Сј Сј Сј МТ МТ МТ
У 18. Мт Мт Мт
С 19. Сј Сј Сј
Ч 20.
П 21.
34. П 24. ПД ПД ПД
У 25.
С 26. МТ МТ МТ Мт Мт Мт Мт
Ч 27.
П 28.
35. П 31. СОН СОН СОН
У 1.
ЈУН С 2. Сј Сј Сј Сј
Ч 3. МТ МТ МТ
П 4.
36. П 7.
Пет 8.
С 9. СоН СоН СоН Сј Сј Сј Сј
Ч 10 Мт Мт Мт Мт Сј Сј Сј
П 11. МТ МТ МТ МтП МтП МтП
37. П 14.
У 15. СЈ СЈ СЈ
 

 

С 16. Мт Мт Мт Пд Пд Пд Пд Сј Сј Сј
Ч 17. СОН СОН СОН Мт Мт Мт Мт ПД ПД ПД
П 18. Сј Сј Сј
П 21
У 22.
 

 

 

 

 

  Основна шклола  “Свети Сава“, Врчин

 РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ друго полугодиште

Упишите скраћенице које значе: Сј – Српски језик; Еј – Енглески језик;  ПД-Природа и друштво, И – Историја; Г – Географија; Ф – Физика; Мт – Математика; Х – Хемија;  Б – Биологија;  Нј – Немачки језик.   
 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАН.

 

 

 

 

 

 

 

Дан Датум З
V/1 V/2 V/3 VI/1 VI/2 VI/3 VI/4 VII/1 VII/2 VII/3 VIII/1 VIII/2 VIII/3
 

 

 

 

 

17.

П 18.
У 19.
С 20.
Ч 21.
П 22.
18. П 25.
У 26.
С 27.
Ч 28.
П 29.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕБ.

19. П 1.
У 2. СЈКЗ
С 3. МТ-КЗ СЈКЗ СЈ-КЗ МТ-КЗ
Ч 4. МТ-КЗ Физ–КЗ
П 5.
20. П 8. Физ–КЗ Физ–КЗ
У 9.
С 10. ГКЗ Мт-КЗ Мт- КЗ
Ч 11. Мт-КЗ            ГКЗ Мт-КЗ
П 12. Мт- КЗ Мт-КЗ
21. П 15
У 16
С 17. Мт- КЗ
Ч 18. СЈ-КЗ МТ-КЗ
П 19. ЕЈ КЗ ЕЈ КЗ МТ-КЗ ГКЗ ГКЗ
22. П 22. СЈКЗ ЕЈ КЗ ЕЈ КЗ ЕЈ КЗ ЕЈ КЗ ЕЈ КЗ ГКЗ
У 23. ГКЗ ЕЈ КЗ ЕЈ КЗ
С 24. ГКЗ Сј КЗ
Ч 25. ГКЗ Сј КЗ
П 26. СјКЗ
МАР. 23. П 1. СЈПЗ
У 2.
С 3.
Ч 4.
П 5.
24. П 8.
У 9.
С 10.
Ч 11. Мт-КЗ Физ–КЗ Мт-КЗ Сј ПЗ
П 12. Мт-КЗ Мт- КЗ Физ–КЗ Мт-КЗ
25. П 15. Физ-.КЗ Физ–КЗ Мт-КЗ Мт-КЗ
У 16. Сј ПЗ Мт-КЗ Мт-  КЗ
С 17.
Ч 18. Физ–КЗ
П 19.
26. П 22. СЈПЗ СЈ-ПЗ Физ–КЗ Физ–КЗ
У 23.
С 24.
Ч 25. СЈКЗ СЈКЗ СЈ – КЗ СјКЗ
П 26
27. П 29. Мт- КЗ ГКЗ ГКЗ ГКЗ
У 30. Мт- КЗ Мт-КЗ Мт-КЗ Физ-.КЗ
С 31. Физ–КЗ Физ–КЗ
Ч 1. Мт-ПЗ ЕЈК ЕЈК ЕЈК
АПР. П 2. Мт-ПЗ Мт- ПЗ СЈПЗ СЈПЗ СЈ-ПЗ
28. П 5. П-Нј П-Нј
У 6. СЈПЗ П-Нј П-Нј Мт-ПЗ Мт-ПЗ Мт- ПЗ Мт-ПЗ
С 7. П-Нј Мт-ПЗ П-Нј
Ч 8. Мт-ПЗ
П 9. СЈКЗ СЈ-КЗ П-Нј СЈПЗ
29. П 12.
У 13. ЕЈК СјПЗ
С 14. П-Нј
Ч 15.
П 16. Мт- ПЗ Мт-ПЗ Мт- ПЗ Мт-ПЗ
30. П 19. П-Нј Физ-.КЗ
У 20. П-Нј
С 21.
Ч 22.
П 23.
31. П 26. СЈПЗ
У 27. Физ-.КЗ
С 28. Физ–КЗ Физ–КЗ Мт-КЗ
Ч 29 Физ–К Мт-КЗ Мт-КЗ Мт-КЗ Мт-КЗ
П 30.
Р. П 3.
МАЈ У 4.
С 5.
Ч 6.
П 7.
32. П 10. Мт- КЗ
У 11. ЕЈП ЕЈП ЕЈП
С 12.
Ч 13. ЕЈП Физ-.КЗ
П 14.
33 П 17.
У 18. СЈКЗ СЈКЗ СЈ-КЗ П-Нј П-Нј П-Нј
С 19.
Ч 20. СЈПЗ СЈ-ПЗ
П 21.
34. П 24. ЕЈ П ЕЈ П ЕЈ П ЕЈ П ЕЈ П СјПЗ
У 25. Мт-КЗ Мт-КЗ ЕЈ П ЕЈ П
С 26. ЕЈ П ЕЈ П
Ч 27. Мт-КЗ СЈ-ПЗ
П 28. Мт- КЗ Мт- КЗ Мт- КЗ
35. П 31.
У 1. Мт-КЗ Сј ПЗ Мт- ПЗ
ЈУН С 2. СЈПЗ СЈПЗ Сј ПЗ Мт-ПЗ
Ч 3.
П 4. Мт-ПЗ
36. П 7. Сј КЗ Сј КЗ
Пет 8. СЈКЗ СЈ-КЗ
С 9. Мт-ПЗ Мт-ПЗ
Ч 10 Мт-ПЗ
П 11. Мт- ПЗ Мт- ПЗ Мт- ПЗ Мт-ПЗ
37. П 14. Мт-ПЗ Мт-ПЗ Мт-ПЗ
У 15.
 

 

С 16.
Ч 17.
П 18.
П 21
У 22.
 

18.01.2021.

 

Директор школе

Добрица Синђелић