Песник Мирослав Кокошар у посети нашој школи

ДРУЖЕЊЕ С ПЕСНИКОМ

У нашој школи се негује читалачка писменост ученика, развија љубав према књизи и навикавамо ученике на правилан однос према књижевној уметности. У том циљу, школа је 30.05.2018.год. организовала у свечаној сали дружење наших ученика с песником. Присутне је поздравио директор школе, Добрица Синђелић, а затим је песник Мирослав Кокошар ученицима рецитовао своју поезију, дужио се с њима и одговарао на маштовита дечја питања у вези са поезијом, креативношћу и стваралаштвом.

BDSM Humiliation