ПОСЕТА БИОСКОПУ   

Ученици од 1. до 4. разреда наше школе посетили су 28.11.2014. год. биоскоп „Академија 28“ у Београду. Том приликом гледали су пројекцију играног синхронизованог филма „Путовање на Божићну звезду“. Посета је планирана Годишњим планом рада школе, а реализована у пратњи директора школе, Добрице Синђелића, школског психолога, Мирјане Терзић, и одељењских старешина ученика од 1. до 4. разреда. Циљеви посете су остварени: развијање позитивних социјалних односа, развијање критичког мишљења, неговање љубави према филмској уметности, навикавање ученка на праћење културних догађаја, итд. Посета представља успешни покушај увођења ученика у праћење играних филмова за децу, будући да ученике треба припремити за критички одабир играних филмова у одраслом добу. Ученици овај филм издвајау као најзанимљивији и најузбудљивији који су до сада гледали, и радују се поновним филмским пројекцијама.