ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ

 Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 24.10.2014. год. позориште  „Пан Театар“  у Београду. Гледали су представу „Пепељуга“. Посета позоришту планирана је Школским програмом и Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање критичког става према естетским вредностима, развијање маште и креативности, итд. Наравно, већ навикнути на одличну глумачку екипу овог позоришта и очаравајуће сценске ефекте, били смо сигурни да ће се ученицима представа допасти. Утисци ученика су одлични, веома су задовољни представом и издвајају је као једну од најлепших које су до сада гледали.

Skip to content