ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „ПАН ТЕАТАР“ У БЕОГРАДУ

Ученици од 1. до 4. разреда у пратњи својих одељењских старешина посетили су 09.11.2015. год. позориште  „Пан Театар“  у Београду. Гледали су представу – адаптацију бајке „Лепотица и звер“. Посета позоришту планирана је Школским програмом и Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање критичког става према естетским вредностима, развијање маште и креативности, итд. Одзив ученика био је веома велики, што омогућава остваривање постављених циљева код великог броја ученика. Уз одговарајући текст представе и одличну глумачку екипу овог позоришта ученицима се представа изузетно допала.

Skip to content