Посета позоришту ученика од 1. до 4. разреда

Ученици од 1. до 4. разреда, у пратњи одељењских старешина, посетили су 16.03.2017. год. позориште  „Пан Театар“  у Београду. Гледали су представу „Ја сам се заљубишка“. Посета позоришту планирана је Школским програмом и Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање критичког става према естетским вредностима, развијање маште и креативности, итд. Наравно, већ навикнути на одличну глумачку екипу овог позоришта били смо сигурни да ће се ученицима представа допасти. Утисци ученика су одлични и веома су задовољни представом.