ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

 

            У пратњи својих одељењских старешина ученици од 1. до 4. разреда посетили су 20.02.2014. год. позориште „Пан Театар“ у Београду. Том приликом гледали су представу „Коњски зубић у нашега цара“. Посета је планирана Школским програмом и Годишњим планом рада наше школе, и успешно је реализована. Била је ово прилика да наставимо са развијањем културолошке свести наших ученика, развијамо позитивне социјалне односе, љубав према драмској, и уопште, према уметности, да развијамо естетски укус ученика, и да им приредимо едукативну забаву.