ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

Ученици од 1. до 4. разреда, у пратњи одељењских старешина, посетили су 21.03.2018.год. позориште  „Бошко Буха“  у Београду. Гледали су представу „Чаробњак из Оза“. Посета позоришту планирана је Школским програмом и Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање критичког става према естетским вредностима, развијање маште и креативности, итд. Одлични глумци, Ивана Локнер, Зоран Цвијановић, Борис Миливојевић, и други, учинили су представу незаборавном. Ученици су уживали.