Позоришнa представа за ученике наше школе

 

Годишњим планом рада Основне школе ,,Свети Сава” у Врчину за школску 2022/23.год. предвиђен је одлазак ученика у позориште, као  и гостовање позоришта нашој школи.

У жељи да љубав према позоришној уметности, и уметности уопште, сачувамо и развијамо код ученика, и да одлазак у позориште и гледање позоришних представа постане део живота сваког ученика , позориште „Пан театар“ гостовало је у нашој школи 26.04.2023. године. Том приликом изведена је позоришна представа „Златокоса“. Представа је изведена у свечаној сали наше школе.

Осим задовољства које су доживели, уживајући у представи, код ученика је настављен рад на развијању естетичке компетенције, комуникацијске и одговорног односа према околини.

Гледајући представу, ученици су могли да препознају естетичке елементе у различитим контекстима. Лепо је детету од малих ногу усађивати праве вредности, учити га шта је уметност и култура. Деца, гледајући позоришну представу, кроз забаву гледају магију позоришне уметности. Дечје представе увек поред забаве  и разоноде носе важне поруке и уче децу шта значи бити добар, правичан, поштен, вредан.

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова.Оне су неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и чине основу за целоживотно учење.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content