Предавање о безбедности у саобраћају

У организацији наше школе и Паркинг сервиса града Београда 29.03.2017. год. у свечаној сали наше школе извршена је едукација ученика 1. разреда на тему „Упознавање деце са основним правилима безбедног понашања у саобраћају“. Ово је друго по реду предавање које смо реализовали за ученике ове школске године. Едукацију је реализовала проф. разредне наставе Бојана Теофиловић. Кроз интерактивну мултимедијалну презентацију циљ едукације је да се ученици доведу на такав ниво саобраћајног образовања и васпитања којим прихватају и формирају навике безбедног понашања у саобраћају. Ученицима су, такође, подељени информатори Паркинг сервиса на тему безбедности у саобраћају, као и прслуци. На крају предавања обављено је тестирање ученика ради увида у усвојеност презентованих садржаја.