Предавање о ИОП-у

На иницијативу и позив Добрице Синђелића директора ОШ „Свети Сава“ из Врчина, одржано је предавање – семинар о предностима и потешкоћама са којима се сусрећемо у раду  са ученицима за које се настава изводи по ИОП-у.  С обзиром на то да смо добили специфичан задатак да образујемо и васпитавамо децу са сметњама у развоју, један од главних циљева је пружање подршке и помоћи деци да се што боље социјализују и интегришу у друштвену заједницу. Предавање за све заинтересоване наставнике и стручне сараднике  одржала  је Ана Николић  дефектолог  специјалне школе „Сава Јовановић Сирогојно“ из Београда.