ПРЕДАВАЊЕ О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ И МАЛОЛЕТНИЧКОЈ ДЕЛИКВЕНЦИЈИ

За ученике ОШ „Свети Сава“ из Врчина организовано је предавање о вршњачком насиљу, малолетничкој деликвенцији и насиљу на интернету. Предавање је одржано 26.марта у свечаној сали наше школе, а присуствовали су му ученици седмог и осмог разреда. Циљ предавања је био да код деце подигне свест о опасностима у којима се могу наћи, али и да укаже на значај одговорности према себи и особама из најближег окружења, вршњацима и другарима. Полицијски инспектор за малолетничку деликвенцију, поткрепљујући излагање примерима из праксе, упознао је ученике са проблемима и замкама са којима се њихови вршњаци сусрећу, као и са одговорностима и последицама које прате одређена понашања на занимљив, приступачан и духовит начин,. Предавање је завршено живом дискусијом у којој су ученици узели активно учешће. Ово је још једна у низу активности у ОШ „Свети Сава“ која доприноси заједничком циљу родитеља, наставника, ученика и локалне заједнице – безбедности наше деце и превенцији насиља.

Skip to content