ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

У оквиру сарадње наше школе са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, у петак, 2. 12. 2016. и у среду, 7. 12. 2016. године, полицијски службеници Одељења за сузбијање малолетничке деликвенције, ПУ за град Београд, Станко Вијатовић, Марија Станковић и Срђан Агатоновић, одржали су низ предавања за ученике V – VIII разреда. У складу са Акционим планом за спровођење Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља, који је Влада Републике Србије усвојила у марту 2010. године, а који уједно представља и операционализацију активности из Оквирног акционог плана за превенцију насиља у образовно-васпитним установама, који је јануара 2009. године донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, инспектори су ученике упознали са следећим темама: „Упознавање са полицијом и безбедност“, „Вршњачко насиље“ и „Електронско насиље“.1 2